Mad

Har offentlige innkjøpere blitt korona-spekulanter?

Del

Vi er nå midt i en krevende periode preget av usikkerhet. Da er det overraskende og trist å oppleve at flere offentlige innkjøpere presser timeprisene på arkitekturtjenester ned mot «gi-bort» priser. For oss minner det mer om spekulasjoner enn dugnadsånd.

Av: Nicolai Riise, konsernsjef i Mad AS

Da Erna kalte hele landet inn til dugnad 13. mars, brettet vi alle opp ermene. Fellesinnsatsen har reddet liv og arbeidsplasser. Men krisen er ikke over og når usikkerheten er stor, er det mange som ikke tør annet enn å gripe det magreste halmstrå.

Med sin innkjøpsmakt er offentlige oppdragsgivere viktige premissgivere og retningsveiledere for andre innkjøpere. De har i tillegg et særskilt ansvar for å bidra til å holde hjulene i gang.

Byggenæringen er fastlands-Norges største sysselsetter. I rollen som arkitekt og byplanlegger kommer vi tidlig inn i store prosjekter. Vi er dermed ofte de første til å merke negative utviklinger. Arbeidsledigheten er allerede skyhøy. Nå må vi sikre at mangfoldet i byggebransjen opprettholdes på tross av krevende tider. Noe annet vil være dramatisk, ikke bare for byggenæringen, men for hele landet.

Dette er tiden hvor vi som nasjon skal stå sammen for å bevare bedrifter og arbeidsplasser. Det oppleves derfor både som underlig og særdeles umusikalsk å kjenne på prispresset, spesielt fra offentlige byggherrer.

Klimaarbeidet må ikke stoppe nå
Kommuner og andre offentlige byggherrer er store eiendomsinvestorer. De går ofte foran som et forbilde når de lar bærekraftige og robuste løsninger trumfe pris. Det er et viktig signal som bidrar til en positiv klimaeffekt.

I offentlige anbud skal kvalitet veie mer enn pris. I praksis er imidlertid kompetansekravene så generelt utformet at de aller fleste av tilbyderne kan imøtekomme dem. Da blir prisen likevel tungen på vektskålen.

Det prispresset vi nå ser, truer ikke bare sårbare virksomheter, men også kvaliteten på bygg som skal stå i mange tiår etter at støvet fra årets pandemi har lagt seg. Arkitekter bruker enormt store ressurser på å lage gode tilbud, men blir møtt med priser som knapt dekker kost. Da blir det ikke rom verken for innovasjon eller de bærekraftige løsningene.

De siste årene har arkitekter, i samarbeid med byggenæringen gjort store og viktige fremskritt for å skape en grønnere og mer bærekraftig byggebransje. Dette viktige arbeidet må ikke stoppe nå, for klimautfordringene vokser i samme tempo som før korona. Nå må oppdragsgiverne ta sin del av ansvaret og delta på dugnaden. Da kan vi sammen verne om arbeidsplasser, helse og klima – på tross av covid-19.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mad

Mad
Mad
Nydalsveien 28
0484 Oslo

+47 477 52 577http://www.mad.no

Mad arkitekter har vunnet en rekke priser for sin nyskapende arkitektur, blant annet Statens Byggeskikkpris, Oslo Bys Arkitekturpris og Cityprisen. Selskapet ble etablert i 1997. 

Morselskapet, Mad AS består av selskapene Mad arkitekter AS i Oslo, Bergen, Stavanger og Fredrikstad, Sane AS, Made AS, Nomad AS, Mud AS og Mad Communication AS.

Virksomhetene med totalt 95 medarbeidere, tilbyr spesialkompetanse innen plan, urbanisme, arkitektur, miljø og bærekraft, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, produktdesign og kommunikasjon.

Følg saker fra Mad

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mad på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mad

Mad arkitekter vant Bergen kommunes arkitektur- og byutviklingspris27.11.2020 14:10:05 CETPressemelding

For Vestenfjeldske eiendom har Mad arkitekter forvandlet en skyggelagt bakgate i Bergen sentrum og skapt en opplyst juvel og et kontorbygg med historisk sus. I dag mottok de Bergen kommunes arkitektur- og byutviklingspris for arbeidet med Vaskerelven 39. - Et godt eksempel på en helhetlig arkitektonisk løsning som gjenbruker og tilbakefører bygningsmasse med kulturverdi på dennes premisser, i følge juryen.

Identitetsløs byutvikling på borgernes bekostning6.11.2020 12:34:19 CETKronikk

Av: Atdhe Illyrian Belegu Arkitekt MNAL Det har lenge pågått en storstilt utbygging av Drammen, en merkbar satsing på fornyelse og forskjønning av våre bydeler. Byen har gått fra å bli oppfattet som en uattraktiv og forurenset by, til å bli et forbilde både i Norge og utover. Men pynter vi oss til det ugjenkjennelige? For i takt med denne anerkjente utviklingen er det merkbart at stadig flere drammensere opplever en gradvis fremmedgjøring av byrommene som omfavner oss, og som er grunnleggende for vår identitet og stedstilknytning. Ta for eksempel Engene, bydelen som en gang stod for mye flott og detaljrik lavhusbebyggelse. Å ferde gjennom der i dag er som å gå langs en evigvarende lang og svær mur i former, materialer, farger og størrelser som virker fremmede for Drammen. Det er en voksende bekymring for at samme mal blir brukt i alle deler av byen, noe som går utover lokal rytme, kvaliteter og særpreg, og på den måten utfordrer selve stedsansen og tilhørighetsfølelsen. Jeg stiller spø

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom