Statens vegvesen

Har lyst ut kontrakt for skredsikring av E6 Langnesberga

Del

Nå er kontrakten for skredsikring av E6 Langnesberga i Snåsa kommune i Trøndelag kunngjort.

Bilde av tidligere hendelse. Foto: Statens vegvesen/Hanne Bye Hauge.
Bilde av tidligere hendelse. Foto: Statens vegvesen/Hanne Bye Hauge.

Det skal skredsikres langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. Det skal også gjøres erosjonssikring av veifylling mot Snåsavatnet.

– Bakgrunn for arbeidene er de gjentatte skredhendelsene og nedfall fra bergskjæringer, samt utglidinger og erosjonsskader på vegfylling, sier seksjonssjef for Vedlikehold midt Jan Arild Johansen i Statens vegvesen.

Arbeidene gjøres med bakgrunn i grundige kartlegginger og en egen geologisk fagrapport.

Målet er å bedre forholdene på strekningen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet. E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 2400 kjøretøy (2400 kjøretøy i døgnet).

– Prosjektet skal gjennomføres som en utførelsesentreprise og omfatter sikring av eksisterende bergskjæringer og sikring mot skred med 700 meter med steinspranggjerder. Erosjonssikringen omfatter ca. 1400 m2 av vegfyllingen mot Snåsavatnet, sier Per Fladvad som skal være Statens vegvesens byggeleder for prosjektet.

Trafikkavviklingen under anleggsperioden blir at E6 stenges fra kl. 18:00 til 06:00 neste dag. Trafikk skiltes og ledes via fylkesvei 17 og fylkesvei 760.

– Mandag 23. januar er det anbudskonferanse med frist for levering av tilbud 15. februar. Det er mål om oppstart av arbeidene etter påske og fristen for ferdigstilling er 31. oktober, avslutter byggeleder Per Fladvad.

Link til kunngjøringen:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde av tidligere hendelse. Foto: Statens vegvesen/Hanne Bye Hauge.
Bilde av tidligere hendelse. Foto: Statens vegvesen/Hanne Bye Hauge.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.