KystverketKystverketKystverketKystverket

Har du mista noko?

Del

Plast i havet er eit av verdas store miljøproblem og kvart år hamnar tonnevis med taustumpar og plastbitar i havet. Mykje av dette finn vi att langs kysten, men det meste blir verande i havet. Dette kan vi gjere noko med.

Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet har alle sine arbeidsoppgåver knytt til havet og kjenner eit stort ansvar for å kjempe mot forsøpling av alle slag som forureinar havet. Dei fire etatane har difor gått saman om ein stor kampanje som retter søkelyset på marin forsøpling og kva vi alle kan bidra med for å få bukt med all plasten som hamnar i sjøen.

Bergen 20. juni

Måndag 20. juni kl. 12:00 blir kampanjen lansert på Torgalmenningen i Bergen. Skodespelaren Helge Jordal er opptatt av eit reint hav og er ein sentral aktør på lanseringsfesten. Det blir også statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, kystdirektør Einar Vik Arset og direktør Ann-Helen Ernstsen i Senter mot marin forsøpling.

Kvifor hamnar plastavfall i havet og er det mogeleg å gjere noko med problemet? Svært mykje av taustumpar, plastbitar og bitar av fiskereiskapar hamnar i havet rett og slett på grunn av dårlege haldningar eller dårlege rutinar – at vi mister rusk og rask mens vi driv med andre aktivitetar på sjøen. Difor spør vi; har du mista noko?

Vi må ta oss sjølve i nakken

Dei aller fleste er einige om at dårlege haldningar og mangelfulle rutinar er hovudårsakene til marin forsøpling, og dei fleste er uroa over all forsøplinga av havet. Viss vi alle tar oss sjølve litt i nakken og bryr oss litt meir kan vi redusere mengdene med plastavfall i sjøen betydeleg.

Tenk gjennom kva du tar med deg på sjøen, sjekk tilstanden på utstyr du har om bord og ver bevisst på at du ikkje skal miste noko. Klarer vi det er vi kome mykje lenger mot eit plastfritt hav.

Det viktigaste er å stanse tilførselen av uønska plast. Først når vi alle er bevisste på at taustumpen skal i søpla og ikkje på sjøen vil vi sjå resultat av felles innsats og eit reinare hav.

Kontakt: 

Fiskeridirektoratet: Olav Lekve, olav.lekve@fiskeridir.no / 958 33 470

Sjøfartsdirektoratet: Marit Nilsen, mani@sdir.no / 951 48 127

MARFO: Inger Sandnes, inger.sandnes@marfo.no / 918 97 972 og Lise Strømqvist, lise.stromqvist / 941 95 509

Kystverket: Kristin Ballantine-Marthinsen, kristin.ballantine-marthinsen@kystverket.no / 984 63 368

Kontakter

Bilder

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom