Kystverket

Har 54,5 millionar kroner som skal styrke sjøtransporten

Del

Kystverket sit med ein tilskotspott til nærskipsfart på 54,5 millionar kroner som skal styrke konkurranseevna til sjøtransporten. Fristen for å søke er 15. mai 2022.

Tilskot til nærskipsfart (tidlegare tilskot til godsoverføring) skal legge til rette for ein konkurransedyktig sjøtransport, slik at sjøvegen blir vald for transport av gods der dette er mogeleg. Ordninga er eit av fleire verkemiddel som skal bidra til ein sikker, miljøvennleg og effektiv godstransport.

 – Når meir godtransport blir flytta frå veg til sjø får samfunnet ein gevinst fordi kostnadane i form av ulykker, støy, kø, lokal luftforurensning, klimagassutslipp og slitasje på infrastruktur er mindre for sjøtransport enn for transport langs veg. Å styrke konkurranseevna til sjøtransporten er derfor ei viktig oppgåve for Kystverket. Denne tilskotsordninga er eit av verkemidla Kystverket kan nytte i det arbeidet, sier seniorrådgivar Erika Marlen Støylen i Kystverket.

 I 2022 disponerer Kystverket 54,5 millioner kroner i denne tilskotsordninga, som kan tildelast kvalifiserte prosjekt. Fristen for å søke er 15. mai 2022. Reiarar innan EØS, med skip flagga i eit EØS-land kan motta tilskotet i maksimalt tre år.

 – Sjølv om det finst avgrensingar for kva type prosjekt som kan søke tilskot, er eg overtydd om at det framleis finst fleire prosjekt som kan vere interessante for ordninga og som kan gi varige resultat, avsluttar Støylen.

Meir informasjon om tilskot til nærskipsfart finn du på www.kystverket.no/godsoverforing

Nøkkelord

Kontakter

Erika Marlen Støylen
Seniorrådgiver, Kystverket
E-post: godsoverforing@kystverket.no
Tlf: 70 23 10 40

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom