GlobeNewswire

Halvårsrapport januari – juni 2020

Dela

Första halvåret 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till -61,0 (14,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -5,47 (1,25) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 618 MSEK (55,42 SEK per aktie) per den 30 juni 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 207 MSEK (18,60 SEK per aktie) per den 30 juni 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman i mars 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

VD-kommentar

Substansvärdet per aktie minskade med 12,2% under andra kvartalet, där knappt hälften av nedgången förklaras av värdeminskning i ett av portföljbolagen. Det lägre substansvärdet återspeglar den första värdejusteringen gjord av underliggande fonder efter utbrottet av corona pandemin. Vid kvartalets utgång hade NAXS mer än 30% i likvida medel vilket gör bolaget väl positionerat att dra fördel av investeringsmöjligheter som kan förväntas uppstå i en marknad som vi tror fortsatt kommer att präglas av osäkerhet och fluktuationer.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

2020
1/1–30/6
2019
1/1–30/6
2020
1/4–30/6
2019
1/4–30/6
Resultat efter skatt, TSEK-60 96014 695-57 010-1 144


2020
30/6
2019
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK393 019439 638
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital6462
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK106 92997 116
Total exponering mot private equity fonder, TSEK499 948536 754
Övriga investeringar, TSEK

Total exponering mot private equity fonder, TSEK
18 19240 824
Nettokassa, TSEK207 414229 748
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK35,2439,42
Övriga investeringar per aktie, SEK1,633,66
Nettokassa per aktie, SEK18,6020,60
Eget kapital per aktie, SEK55,4263,63
Börskurs, SEK47,6049,30

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 17.00 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Medtronic to Announce Financial Results for Its First Quarter of Fiscal Year 202111.8.2020 17:00:10 CESTPress release

DUBLIN, Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medtronic plc (NYSE:MDT) announced today that it will report financial results for its first quarter of fiscal year 2021 on Tuesday, August 25, 2020. A news release will be issued at approximately 5:45 a.m. Central Daylight Time (CDT) and will be available at http://newsroom.medtronic.com. The news release will include summary financial information for the company’s first quarter of fiscal year 2021, which ended on Friday, July 31, 2020. Medtronic will host a webcast at 7:00 a.m. CDT to discuss financial results for its first quarter of fiscal year 2021. The webcast can be accessed at http://investorrelations.medtronic.com on August 25, 2020. Within 24 hours of the webcast, a replay and transcript of the prepared remarks will be available by clicking on the Investor Events link at http://investorrelations.medtronic.com. Looking ahead, Medtronic plans to report its fiscal year 2021 second, third, and fourth quarter results on Tuesday, November 2

Saniona offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm11.8.2020 17:00:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 11 augusti, 2020 Styrelsen för Saniona AB (”Saniona”) har, med anledning av den riktade emission av aktier till ett antal amerikanska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister som offentliggjordes den 10 augusti 2020 (den ”Riktade Emissionen”), upprättat ett prospekt inför upptagande till handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Sanionas hemsida, www.saniona.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. För mer information, vänligen kontakta Rami Levin, Koncernchef och

Saniona publishes prospectus regarding admission to trading of newly issued shares on Nasdaq Stockholm11.8.2020 17:00:00 CESTPress release

PRESS RELEASE NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. August 11, 2020 The Board of Directors of Saniona AB (”Saniona”) has, as a result of the directed issue of shares to a number of U.S. and international institutional investors and sector specialists that was published on August 10, 2020 (the “Directed Issue”), prepared a prospectus for admission to trading of the new shares on Nasdaq Stockholm. The prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) and is now available on Saniona’s website, www.saniona.com, and will be made available on the Swedish Financial Supervisory Authority’s website, www.fi.se. For more

Cypress Development Announces 55% Increase in Lithium Mineral Resource at the Clayton Valley Lithium Project, Nevada11.8.2020 14:00:10 CESTPress release

VANCOUVER, British Columbia, Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cypress Development Corp. (TSX-V:CYP) (OTCQB:CYDVF) (Frankfurt:C1Z1) (“Cypress” or “the Company”) is pleased to announce an updated Mineral Resource Estimate at the Company’s Clayton Valley Lithium Project in Nevada, USA. The work was completed by Global Resource Engineering located in Denver, Colorado. The updated Mineral Resource Estimate for the project utilizes the same economic and mining parameters found in the Company’s May 2020 Prefeasibility Study (PFS). The August 2020 Mineral Resource Estimate includes additional assay data from four drill holes received in June 2020 and was developed using the project’s entire contiguous property boundary. All resources are pit-constrained using property and/or geologic boundaries and are based on a cut-off grade of 900 ppm lithium (Li). Highlights of Mineral Resource Estimate Measured Resource Estimate increased to 574.1 million tonnes averaging 1,081 ppm Li or 3.3 million tonn

SpareBank 1 SMN: Strong customer growth and better-than-expected profit performance11.8.2020 13:00:00 CESTPress release

SpareBank 1 SMN recorded a post-tax profit of NOK 719m in the second quarter of 2020 compared with NOK 290m in the previous quarter. The second quarter brought higher growth, good financial earnings and lower losses. The group is gearing up to face sharp competition, lower economic growth and continued uncertainty about the corona pandemic. The post-tax profit for the first six months of the year was NOK 1,008m compared with NOK 1,729m in the same period of 2019. The subsidiaries EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge and SpareBank 1 Markets all show strong figures and account for an increasing share of the group’s earnings. “Central Norway recovered more rapidly than we could have expected in late winter. This is particularly evident in the housing market. It is also reflected in SpareBank 1 SMN’s accounts which show higher growth and lower losses than in the previous quarter. All credit to our customers and our staff for the way the

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix11.8.2020 13:00:00 CESTPressemelding

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix Extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 augusti 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Godkännande av företrädesemission Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen sedan tidigare beslutade företrädesemission avseende nyemission av högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 861 567,38 kronor, till totalt 1 378 507,81 kronor, och antalet aktier och röster kan öka från 51 694 043 aktier och röster till maximalt 137 850 781 aktier och röster. Teckningskursen för aktierna är 0,65 kronor per aktie. Företrädesemissionen tillför Bolaget högst 56 001 879,70 kronor före transaktionskostnader om samtliga aktier tecknas. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 21 augusti 2020 till och med den 4 september 2