GlobeNewswire by notified

Halvårsrapport 2022, januari - juni

Dela

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 601 MSEK (474), motsvarande en ökning med 27%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 30 MSEK
 • Orderingången uppgick till 815 MSEK (606), motsvarande en ökning med 35%
 • Rörelseresultatet uppgick till 143 MSEK (121), motsvarande en rörelsemarginal på 23,7% (25,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 109 MSEK (98) och vinst per aktie till 2,33 SEK (2,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 MSEK (126)
 • Förvärv har skett av resterande 30% av aktierna i Procentec B.V.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 1 118 MSEK (929), vilket motsvarar en ökning med 20%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 51 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 671 MSEK (1 170), motsvarande en ökning med 43%
 • Rörelseresultatet uppgick till 282 MSEK (235), motsvarande en rörelsemarginal på 25,2% (25,3). Justerat rörelseresultat uppgick till 255 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 22,8%
 • Resultat efter skatt uppgick till 221 MSEK (192) och vinst per aktie till 4,74 SEK (3,94). Justerat resultat efter skatt uppgick till 195 MSEK och justerad vinst per aktie till 4,17 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 MSEK (257)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av samtliga aktier i det australiska bolaget Global M2M Pty Ltd

VD kommentar

Fortsatt hög och stabil efterfrågan

Årets andra kvartal visar på fortsatt god efterfrågan på alla våra marknader. Orderingången fortsätter att vara stark med 815 MSEK, motsvarande en organisk tillväxt på 16%. Vi ser fortfarande en något ökad orderingång från våra kunder på grund av osäkerheten i den globala leveranskedjan för elektroniska komponenter. Vi uppskattar förköpseffekten till 150 MSEK, vilket är mindre jämfört med föregående kvartal, men fortfarande en betydande del av orderingången.

Den kraftiga försvagningen av den svenska kronan mot de flesta andra valutor leder till en valutaomvärdering av vår rekordhöga orderstock, vilket påverkar den rapporterade orderingången positivt med 50 MSEK.

Kvartalet uppvisar en ny rekordomsättning om 601 MSEK vilket motsvarar en organisk tillväxt på 17%. Detta drivs delvis av en komponenttillgänglighet som är bättre än väntat under den senare delen av kvartalet. Den allmänna situationen i leverantörskedjan börjar bli mer förutsägbar, men den är långt ifrån bra. Vi har fortfarande utmaningar med ledtider och vår orderstock är större än någonsin. Detta är en branschomfattande utmaning och de flesta av våra kunder har förståelse för de längre ledtiderna. Vi ser färre allokeringar och ändrade leveranstider från våra halvledarleverantörer, men flera nyckelkomponenter är fortfarande mycket svåra att få tag på, och vi förväntar oss att det kommer att vara så under resten av detta år.

Hantering av kostnadsinflationen
Liksom tidigare kvartal fortsätter vi att se en betydande kostnadsinflation för råvaror. För att skydda vår bruttomarginal har vi arbetat aktivt med en kombination av långsiktiga prishöjningar och kortsiktiga tillägg på inkommande order. Vi börjar nu se effekterna av detta arbete. Vår bruttomarginal går åt rätt håll under kvartalet och uppgår till 62,2 % (63,7 %) även om det fortfarande är en bit kvar för att komma tillbaka till nivåerna innan leveranskedjeproblemen började 2021.

Rekordresultat
Som ett resultat av de höga leveransvolymerna och den stabila bruttomarginalen nådde vi ett nytt rekordresultat under andra kvartalet med ett rörelseresultat om 143 MSEK (121) motsvarande en rörelsemarginal på 23,7%.

Vi fortsätter att bygga upp komponentlager för att kunna leverera vår orderstock när nyckelkomponenter blir tillgängliga. Lageruppbyggnaden är 50 MSEK vilket påverkar vårt kassaflöde negativt under kvartalet. Kassaflödet uppgår till 56 MSEK för kvartalet.

Förvärv av de resterande 30% av aktierna i Procentec
Som rapporterats i Q1-rapporten, förvärvade HMS resterande 30% i holländska Procentec under början av kvartalet, vilket gör HMS till ensam ägare. Huvudsyftet med förvärvet är att påskynda integrationsarbetet med resten av HMS-organisationen. Vi ser de viktigaste framtida synergierna på marknadssidan i Nordamerika och Asien.

Förvärv av australiska distributören Global M2M
Australien är en alltmer intressant marknad för HMS. För att påskynda marknadspenetrationen träffade HMS en överenskommelse med vår huvuddistributör i Australien, Global M2M, om att förvärva företaget. Verksamheten består av fyra anställda och distribuerar redan de flesta av HMS varumärken. Australien är nu HMS 17:e land med en egen säljorganisation.

Nya produkter
Under kvartalet släppte vi nästa generation av vår ledande produkt för fjärråtkomst, Ewon Cosy+, med nya säkerhetsfunktioner som möter kundernas framtida förväntningar på solid cybersäkerhet för industriella applikationer.

Vi börjar också se ett bredare intresse för vår nya AI-baserade mjukvaruprodukt för att analysera nätverksfel, SNAP Analysis från Procentec. SNAP är en prenumerationstjänst som identifierar orsaken till nätverksfel baserat på avancerad signaltolkning och analys, vilket gör det möjligt för kunden att drastiskt minimera sin tid för nätverksavbrott.

Fortsatt positiva utsikter trots en utmanande makrosituation
Det finns flera utmaningar och risker framför oss med den osäkra globala ekonomin, fortsatt covid-oro och kriget i Ukraina. Vi behöver också hantera osäkerheterna i utbudet av elektroniska komponenter.

Trots de makroekonomiska riskerna ser HMS en bra marknad framåt och tror att de kommande kvartalen kommer att vara stabila vad gäller försäljning och lönsamhet, dock avhängig tillgången på viktiga halvledarkomponenter.

Ser vi längre fram så är HMS givetvis beroende av den allmänna utvecklingen i den globala ekonomin, men vi tror att våra kunders fortsatta satsningar på ökad automatisering och digitalisering, ökande energipriser som accelererar elektrifieringen och efterfrågan på energilagring är drivkrafter som även ökar efterfrågan på industriella kommunikationslösningar, och att detta kommer att driva på den långsiktiga tillväxten för HMS.

På lång sikt tror vi fortsatt att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att vara ett intressant område, både vad gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2022-07-14


Staffan Dahlström                 Charlotte Brogren
Verkställande Direktör Styrelseordförande

Niklas Edling                         Fredrik Hansson                 
Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Kleine                           Anders Mörck
Styrelseledamot Styrelseledamot

Cecilia Wachtmeister         
Styrelseledamot

Mikael Mårtensson                Freddy Dahlberg
ArbetstagarrepresentantArbetstagarrepresentant


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 14 juli 2022.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 750 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

ObsEva Files Second Quarter 2022 Financial Statements17.8.2022 22:01:00 CEST | Press release

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR of the SIX Swiss Exchange Geneva, Switzerland and Boston, MA – August 17, 2022 – ObsEva SA (NASDAQ: OBSV / SIX: OBSN), a biopharmaceutical company developing and commercializing novel therapies to improve women’s reproductive health, today published its Second Quarter 2022 Financial Statements. The Second Quarter 2022 Financial Statements may be found on the financial section of the Company’s website, here or directly via the link here. About ObsEva ObsEva is a biopharmaceutical company developing novel therapies to improve women’s reproductive health and pregnancy. Through strategic in-licensing and disciplined drug development, ObsEva has established a clinical pipeline with development programs focused on new therapies for the treatment of preterm labor and improving clinical pregnancy and live birth rates in women undergoing in vitro fertilization. ObsEva is listed on the Nasdaq Global Select Market and is traded under the ticker symbol “O

GOGL - Invitation to presentation of Q2 2022 Results17.8.2022 19:30:59 CEST | Press release

Golden Ocean Group Limited (the “Company) will publish its financial results for the second quarter of 2022 on Thursday August 25, 2022. In connection with the release, a conference call and webcast will be held as described below: Conference call and webcast A conference call will be held at 4:00 P.M. CET (10:00 A.M. New York Time) on Thursday August 25, 2022. The presentation will be available for download from the Investor Relations section at www.goldenocean.bm (under "Presentations") prior to the conference call/webcast. In order to listen to the presentation you may do one of the following: a. Webcast Visit the Investor Relations section of the Company’s website at www.goldenocean.bm and click on the link to “Financial Calendar and Webcast”, or access directly via the webcast link below. GOGL Q2 2022 Webcast b. Conference Call Participants will need to register online prior to the conference call via the link below. Dial-in details will be available when registered. GOGL Q2 2022

Changes in Nokia Corporation's own shares17.8.2022 18:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 17 August 2022 at 19:30 EEST Changes in Nokia Corporation's own shares Espoo, Finland – A total of 189 403 Nokia shares (NOKIA) held by the company were today transferred without consideration to participants of Nokia's equity-based incentive plan in accordance with the rules of the plan. The transfer is based on the resolution of the Board of Directors to issue shares held by the company to settle its commitments to participants of the plan as announced on 3 February 2022. The number of own shares held by Nokia Corporation following the transfer is 79 311 737. About Nokia At Nokia, we create technology that helps the world act together. As a trusted partner for critical networks, we are committed to innovation and technology leadership across mobile, fixed and cloud networks. We create value with intellectual property and long-term research, led by the award-winning Nokia Bell Labs. Adhering to the highest standards of integrity and security, w

Spryker Recognized as a Visionary in 2022 Magic Quadrant™ For Digital Commerce17.8.2022 18:00:00 CEST | Press release

BERLIN and NEW YORK, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, a leading digital commerce platform for Sophisticated Commerce use cases in B2B, Enterprise Marketplaces, IoT and Unified Commerce, has been recognized by Gartner® as a Visionary in the 2022 Magic Quadrant™ for Digital Commerce. It is Spryker's third consecutive inclusion in the Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce. “At Spryker, our goal is to enable digital innovation and differentiation with our composable platform designed specifically for sophisticated transactional business models. We believe being recognized for the second time as a Visionary validates our continued dedication to empowering companies to grow, innovate, and differentiate,” said Boris Lokschin, Co-Founder and CEO at Spryker. “This year we launched our App Composition Platform as the latest stage in our commitment to delivering true composability. This first of its kind platform is why we feel Spryker continues to be recognized in the market. W

Nextensa NV/SA : Half-Year Financial Report 202217.8.2022 17:40:00 CEST | Press release

HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 2022 Regulated information Brussels, 17 August 2022 5:40 PM CEST For the first half-year of the financial year 2022 we record the following key data: • The rental income increased by € 3.0 million compared to June last year and now amounts to € 33.2 million • The financial debt ratio has decreased from 48.56% at the end of 2021 to 46.31% on 30 June 2022, in line with the predefined plan • The occupancy rate increased and is now 90.30% compared to 89.09% at the end of 2021 • The extension of the Shopping center Knauf Schmiede welcomes its first shops • The Park Lane phase II project at Tour & Taxis has been launched with a successful reservation of 50% of the apartments of the first section • The construction works on The Emerald office building (7,000 m2) started on Cloche d’Or, a new urban district in the southern outskirts of Luxembourg City Attachment SEMI-AR_2022_ENG_final