GlobeNewswire

Halvårsrapport 2020, Januari - Juni

Dela

Kvartalet

  • Andra kvartalets omsättning uppgick till 355 MSEK (416), motsvarande en minskning med 15%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 2 MSEK
  • Orderingången uppgick till 302 MSEK (375), motsvarande en minskning med 19% 
  • Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (72), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4% (17,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (51) och vinst per aktie till 1,24 SEK (1,10)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 MSEK (51)

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 716 MSEK (796), vilket motsvarar en minskning med 10%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 1 MSEK
  • Orderingången uppgick till 703 MSEK (762), motsvarande en minskning med 8%
  • Rörelseresultatet uppgick till 136 MSEK (132), motsvarande en rörelsemarginal på 18,9% (16,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 102 MSEK (92) och vinst per aktie till 2,26 SEK (1,98)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 170 MSEK (103)


VD kommentar
Årets andra kvartal har präglats av stor osäkerhet kring corona­krisen och underliggande konjunkturläge. HMS försäljning har påverkats negativt och jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen med 15% och orderingången med 19%.

Vi har framförallt sett en mycket svag efterfrågan på den central­europeiska marknaden där våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien har visat en kraftig nedgång i orderingång jämfört med motsvarande period förra året. Även Nordamerika har haft en relativt svag marknadsutveckling. Däremot har Asien utvecklats positivt och visar en stabil orderingång på våra huvud­marknader i Japan och Kina.

Trots nedgången i volym, har vi lyckats förbättra vår bruttomar­ginal jämfört med motsvarande kvartal 2019. Vi når i kvartalet en bruttomarginal på 62%, en förbättring som främst beror på förbättrad produktivitet, en del selektiva prisökningar samt en gynnsam produktmix.

Under dessa osäkra tider har våra anställdas hälsa haft absolut högsta prioritet, varför vi har infört hemarbete i stora delar av koncernen. Vår spanska verksamhet utanför Barcelona var helt stängd i några veckor på grund av myndighetsbeslut, medan verksamheten vid HMS övriga kontor och fabriker runt om i världen har fortgått och under omständigheterna fungerat väl.

För att parera den kraftiga nedgången i efterfrågan infördes i Sverige och Tyskland korttidspermittering om ca 20% av arbets­tiden för majoriteten av våra medarbetare under en stor del av kvartalet. I tillägg har vi kraftigt reducerat vårt resande, ställt in mässor och kundevent och istället använt digitala kanaler för kundkontakter och event. Dessa faktorer tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulte­rat i att rörelsekostnaderna för kvartalet organiskt minskat med ca 14% jämfört med föregående år. En stark bruttomarginal i kombination med god kostnadskontroll gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 69 MSEK vilket ger en rörel­semarginal i linje med vårt långsiktiga mål om 20%.

Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett starkt kassaflöde om 115 MSEK i kvartalet. Detta har i sin tur hjälp oss att minska vår nettoskuld som nu är på låga 263 MSEK, motsvarande 0,73 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för de senaste tolv månaderna.

Vår slutsats kring kvartalet är att vi på ett bra sätt lyckats ställa om och anpassa våra kostnader till den lägre efterfrågan vi sett sedan några månader tillbaka. Generellt är det stor osäkerhet kring framtiden och hur coronakrisen påverkar efterfrågan hos våra kunder under de kommande kvartalen. I nuläget ser vi ing­enting konkret som tyder på en snabb återhämtning.

HMS har en stark finansiell ställning och det finns både förvärvs­möjligheter och långsiktig teknikinnovation att fokusera på under kommande kvartal. Detta gör att vi nu avslutar merparten av våra korttidspermitteringar för att kunna satsa framåt. Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kom­mer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efter­frågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar.

Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kost­nader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för indu­striell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område för organisk tillväxt och selektiva förvärv – där vi fort­sätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-07-15

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 15 juli 2020.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona announces outcome of warrant exercise23.9.2020 19:00:00 CESTPress release

PRESS RELEASE September 23, 2020 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, announced today the outcome in the exercise of warrants of series TO 2, that was issued in connection with Saniona’s rights issue and directed issue in the first quarter of 2020. During the period September 7 – 21, 2020, holders of warrants of series TO 2 had the right to subscribe for new shares, by exercise of warrants. In total, 1,329,141 warrants of series TO 2 were exercised, corresponding to a subscription rate of approx. 90 percent. Saniona will thereby receive proceeds of approx. SEK 33.2 million (USD 3.6 million), before issue costs, which amount to approx. SEK 0.4 million. Number of shares and share capital Saniona will receive proceeds of approx. SEK 33.2 million, before issue costs. Issue costs amount to approx. SEK 0.4 million. When the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office (“Bolagsverket”), the total number o

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen23.9.2020 19:00:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE 23 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 7 – 21 september 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed cirka 33,2 MSEK (3,6 MUSD) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 62 372 831 stycken och aktiekapitalet uppgå till 3 118 641,

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING23.9.2020 16:20:00 CESTPress release

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING 2020-09-25 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-09-25Time for submission of bids:10.30-11.00 (CEST)Payment date:2020-09-29Final repayment date2024-09-30Offered volume:50 billion SEKMinimum bid amount:10 million SEKMaximum bid amount:12.5 billion SEKMaximum number of bids from each participant: 1Interest rate:0.00 %Additional interest rate:0.10 per cent ALL APPROVED COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT VOLUME BIDS TO THE RIKSBANK (46-8-6966970) BY 11.00 ON SEPTEMBER 25 2020, AT THE LATEST. CONFIRMATION ON E-MAIL: eol@riksbank.se Result of the auction will be published at 11.30 (CEST) on Tender date. Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

Cypress Development to Collaborate on Lithium Research Projects23.9.2020 14:00:10 CESTPress release

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cypress Development Corp. (TSX-V:CYP) (OTCQB:CYDVF) (Frankfurt:C1Z1) (“Cypress” or “the Company”), developer of a world class lithium claystone deposit in Nevada, announced today, the Company, as an industrial partner with several high tech research entities, has been encouraged along with its partners in full project proposal submissions to the Department of Energy (DOE), Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE). This has culminated in the recent formal submittal of two lithium project proposals for research to be conducted over the next three years. The first project is in collaboration with the University of Utah, Colorado School of Mines, and Cornell University, and is titled "Highly Selective Resource Independent Lithium Extraction Processes." This technology will demonstrate the use of Next Generation Lithium Ion Sieve Technology (NGLIST) as an innovative and low-impact processing method for recovering

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – NAT orders two -2- Suezmax newbuildings in South Korea23.9.2020 11:54:47 CESTPress release

September 23, 2020 Dear Shareholders and Investors, We wish to announce that NAT has entered into two -2- suezmax newbuilding contracts in South Korea, increasing our fleet of suezmaxes to 25 units. The combination of specifications, quality of yard, price, payment terms and deliveries make this an attractive investment for NAT and is consistent with our strategy to expand and renew our fleet. The scheduled deliveries of the ships are in the first half of 2022. Through the years we have enjoyed an excellent relationship with the shipbuilding sector in South Korea, and we are happy to conclude further suezmax newbuilding contracts with Samsung Heavy Industries Ltd. NAT will consider various financing alternatives prior to deliveries. The payment terms of the newbuildings are 10/10/10/10 with 60% of the building price on deliveries. The two first instalments of the vessels have already been funded. The main focus of NAT is always to pay quarterly dividends, which we have done every singl