Kulturminnefondet

Halv million til redningsskøyte

Del

Kulturminnefondet har gitt RS 56 Olav Ringdal Jr. tilsagn om 500.000 kroner til istandsetting av skroget. Skøyta ligger på Bru og brukes til fisking og guiding.

Eier Kjell-Morten Ronæs, kamerat og medhjelper Kim Kloster og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet under tildelingen på dekk mandag. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet
Eier Kjell-Morten Ronæs, kamerat og medhjelper Kim Kloster og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet under tildelingen på dekk mandag. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

RS 56 Olav Ringdal Jr. har i tjeneste for Redningsselskapet frem til 1983 berget 44 menneskeliv, berget 15 fartøyer fra forlis, assistert 592 fartøyer, utført 80 dykkeroppdrag, gjennomført 20 søk og utført 52 syketransporter, forteller eier Kjell-Morten Ronæs.

Skroget begynner å tæres av alder, og det er viktig å sette det i stand for at ikke skadeomfanget øker. I dag er fartøyet registrert for 12 gjester, og bruken bidrar også til finansieringen av driften.

– Kulturminnefondet ser positivt på at fartøyet benyttes i næringssammenheng og kommer flere til gode, sier styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen i Kulturminnefondet. Hun fremhever at Kulturminnefondet også gir støtte til fartøyvern.

– Det er viktig å verne om vår kystkultur både på land og på sjøen, sier hun.

– Gledens dag

Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen besøkte RS 56 Olav Ringdal Jr. mandag 2. mars, med en offisiell overrekkelse av tilsagnsbrevet på 500.000 kroner. Ronæs beskrev tildelingen som en gledens dag, og han ser ikke bort fra at det kan komme flere søknader til Kulturminnefondet:

– Jeg opplevde at søknadsprosessen var enkel, med god veiledning og forklaring underveis.

Oppkalt etter motstandsmann

RS 56 Olav Ringdal Jr. ble bygd i Risør ved Kittilsens trebåtbygger og levert Redningsselskapet i 1952, som det siste trefartøyet som ble bygd som redningsskøyte. Skøyta ble donert til Redningsselskapet av skipsreder Olav Ringdal som også ønsket at den skulle navngis etter hans eneste barn og sønn, motstandsmannen og skipsrederarvingen Olav Ringdal jr. som ble skutt og drept av tyskerne i Oslo 4. april 1945. Portrettet av Olav Ringdal Jr. henger i båten, og Ronæs forteller at han ønsker å beholde navnet på båten også fremover.

– Navnet og historikken knyttet til er en viktig del av historien, og jeg ønsker at skøyta skal fortsette å være en formidler av historie og kystkultur, sier han.

Søk til ditt kulturminne

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie, med mål om at kulturminnet vernes gjennom bruk.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eier Kjell-Morten Ronæs, kamerat og medhjelper Kim Kloster og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet under tildelingen på dekk mandag. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet
Eier Kjell-Morten Ronæs, kamerat og medhjelper Kim Kloster og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet under tildelingen på dekk mandag. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom