NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Ha det gøy på julebord – respekter andres grenser

Del

Husk at julebordet er en del av «jobben», så oppførselen bør være deretter. - Etter litt alkohol en fredag eller lørdag kveld er det dessverre mange som glemmer dette, sier advokat i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) Marianne Kjellsen. Det er ikke greit med noen form for trakassering.

Advokat i NITO Marianne Kjellsen
Advokat i NITO Marianne Kjellsen

Etter likestillings- og diskrimineringsloven skal alle arbeidsgivere aktivt arbeide mot trakassering. Dette kan bety at arbeidsgiver bør ha foretatt en risikoanalyse og tar sine forhåndsregler før et julebord.

- Det er viktig at arbeidsgivere i forkant av julebordet tar seg tiden til å vurdere risikoen for trakassering og eventuelt setter i verk passende tiltak», sier Kjellsen.

Det kan hende arbeidsgiver har utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal opptre ovenfor hverandre på jobben og i jobbrelaterte sosiale sammenhenger. Arbeidsgivere som ikke ivaretar plikten til å hindre krenkelser og seksuell trakassering, kan risikere ansvar for erstatning og oppreisning.

Skal agere på uønsket atferd

Hvis ledere er vitne til trakassering, har de selvsagt plikt til å reagere.

De fleste sakene kommer imidlertid fram i etterkant av et julebord. Da må arbeidsgiver behandle saken forsvarlig ved å kartlegge forholdene og sørge for at involverte parter får mulighet til å forklare seg, slik at en eventuell sanksjonering er velbegrunnet.

- Arbeidsgiver bør ikke reagere overilt ovenfor en som påstås å ha opptrådt krenkende, men at man tar seg tid til å undersøke saken grundig, sier NITO-advokaten.

Lavterskeltilbud om varsling

For snart to år siden ble det innført et lavterskeltilbud for de som mener seg utsatt for seksuell trakassering. Det betyr at den berørte kan sende «hendelsen» til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Hvis nemda finner det bevist at det har skjedd en seksuell trakassering på julebordet, kan den som har trakassert, og eventuelt arbeidsgiver, ilegges oppreisning og erstatningsansvar.

Hva er egentlig seksuell trakassering?

I henhold til loven må følgende vilkår være oppfylt:

  • Det må foreligge en «seksuell oppmerksomhet»
  • Oppmerksomheten må være «uønsket»
  • Oppmerksomheten «må ha som formål eller virkning» og den må være «krenkende skremmende, fiendtlig, nedverdigende ydmykende eller plagsom»

- Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet hvis du er usikker på om det du opplevde på julebordet var seksuelt trakasserende, råder advokat Marianne Kjellsen. De har veiledningsplikt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tips for hvordan du kan forebygge og håndtere seksuell trakassering.

Kontakter

Bilder

Advokat i NITO Marianne Kjellsen
Advokat i NITO Marianne Kjellsen
Last ned bilde

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 97.000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom