EL og IT Forbundet

Grunnrenteskatt på vindkraft er fornuftig

Del

Regjeringen vil øke felleskapets skatteinntekter fra kraftsektoren. EL og IT Forbundet støtter forslagene om å innføre grunnrenteskatt på vindkraft og "høyprisskatt".

-   Ekstraordinære verdier som skapes gjennom utnyttelse av våre felles naturressurser må komme hele samfunnet til gode. Dette gjelder allerede for både vannkraft og petroleum og bør også gjelder for vindkraften, sier forbundsleder i EL og IT, Jan Olav Andersen.

Ifølge regjeringen vil grunnrenten (40%) på landbasert vindkraft gi en skatteinntekt på 2,5 mrd. kroner. Halvparten av dette vil tilfalle kommuner og fylkeskommuner. EL og IT Forbundet har lenge argumentert for at vannkraft og vindkraft må sidestilles, både når det kommer til skatt og eierskap.

-     Grunnrente på vindkraft vil være et godt steg i retning av å sidestille vind og vann. Vi trenger mer fornybar kraft, også fra vind på land, for å få ned kraftprisen, styrke forsyningssikkerheten og gjøre nødvendige klimagasskutt. Da må lokalsamfunn og felleskap sitter igjen med mer enn i dag – og det vil regjeringens forslag bidra til, sier Andersen.

Forbundet er også positive til forslaget om å innføre en ekstraskatt på vannkraft og vindkraft solgt for en spotpris høyere enn 70 øre/kWh.

-      Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa fører til at inntektene til mange kraftprodusenter her til lands er ekstraordinære. For resten av samfunnet har de høye kraftprisene motsatt effekt, økte kostnader. I denne situasjonen mener jeg det er fornuftig å omfordele, slik det nå legges opp til med ekstra skatt på høy kraftpris, sier Andersen.

Regjeringen foreslår også å øke grunnrentesatsen for vannkraften fra 37% til 45 %. 

-          EL og IT Forbundet har stått sammen med fornybarbransjen om å få på plass en skatteordning som gir oppgradering av vannkraftverkene våre. Dette lyktes vi med i fjor. For oss er det viktig at nye endringer i grunnrenteskatten på vannkraft gjøres på en måte som ikke ødelegger for at disse oppgraderingene iverksettes.

Kontakter

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Torggata 12, 8 etg., 0181 Oslo
0168 Oslo

23063400http://www.elogit.no

EL og IT Forbundet har 38 000 medlemmer og er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.