Kredinor

Grønt lys for fusjon mellom Kredinor og Modhi

Del

Konkurransetilsynet har godkjent søknaden om fusjon mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi. Partene legger opp til at det nye selskapet fusjoneres i løpet av tredje kvartal i år.

Administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen i Kredinor SA er glad over at konkurransemyndighetene har gitt de nødvendige tillatelser til at Modhi og Kredinor kan fusjonere. Sammen vil vi gi enda bedre kundeoppfølging enn hver for oss, når vi er operative under felles navn fra 1. september 2022. Foto: Foto Nicolas Tourrenc
Administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen i Kredinor SA er glad over at konkurransemyndighetene har gitt de nødvendige tillatelser til at Modhi og Kredinor kan fusjonere. Sammen vil vi gi enda bedre kundeoppfølging enn hver for oss, når vi er operative under felles navn fra 1. september 2022. Foto: Foto Nicolas Tourrenc

– Dette var en gledelig nyhet fra Konkurransetilsynet og helt i tråd med våre forventninger. Kredinor og Modhi er trygge på at prosessen vi har startet kommer godt i havn. Inkassobransjen har et stort ansvar for å ivareta mennesker med økonomiske problemer. Den nye organisasjonen kan investere enda mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av god kundeservice, ny teknologi og innovative løsninger, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

Kredinor og Modhi kunngjorde nyheten om planene for sammenslåing den 15. mars 2022, under forutsetning av godkjennelse av relevante myndigheter. Beslutningen om oppløsning av samvirket Kredinor SA ble tatt på årsmøtet i dag 3. mai, og den operative virksomheten er overført til Kredinor AS. Det pågår selskapsgjennomganger (Due Dilligence), og partene vil nå søke Finanstilsynet om å godkjenne konsernstrukturen i det fusjonerte selskap. Med beslutningen fra Konkurransetilsynet ligger vi godt i rute for at selskapene kan fullføre fusjonsprosessen på en god måte.

Klaus-Anders Nysteen skal lede det nye selskapet, som vil ha navnet Kredinor og Norden som hjemmemarked.

– Nyheten om fusjon er tatt godt imot av våre oppdragsgivere, deriblant bankene. Både utviklingen i markedet, økt fleksibilitet i tilbudet og den nordiske posisjonen fremheves som klare fordeler ved nye Kredinor, sier Nysteen.

Rolf-Eek Johansen, som i dag er administrerende direktør i Modhi Finance, blir viseadministrerende direktør i nye Kredinor. Modhi har tung erfaring på porteføljekjøp, mens Kredinor er spesialisert innenfor tredjepartsinkasso.

– Med dagens nyhet fra Konkurransetilsynet kan vi med stor grad av trygghet planlegge integrasjonen av våre solide fagmiljøer innenfor inkasso og porteføljekjøp. Vi skal hjelpe kundene til å bli bedre betalere, og dermed hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling. Det gir mer forutsigbare pengestrømmer og bedre lønnsomhet i norsk næringsliv, sier Rolf Eek-Johansen.

Kredinorstiftelsen
Kredinor er omorganisert til et aksjeselskap med en nyopprettet stiftelse som eier. Sammen med Sparebank1 Gruppen vil Kredinorstiftelsen være likeverdige eiere i Kredinor AS. Eierne vil i fellesskap gå inn med midler i selskapet for å sikre planlagt vekst i tråd med utviklingen i markedet og kundenes behov.

– Nye Kredinor vil ta en sterkere og mer samfunnsansvarlig posisjon i norsk næringsliv de neste årene. Kredinorstiftelsen vil som deleier forvalte de verdiene som er skapt i Kredinor gjennom 117 år. Avkastningen på midlene kan fordeles til samfunnsnyttige formål. I tillegg vil deler av mottatt utbytte fra Kredinor AS, kunne betales som kundeutbytte til aksjeselskapets eiere.

Kontakter

Kontaktperson Modhi Finance: Rolf Eek-Johansen
Mobil: +47 481 35 171

Bilder

Administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen i Kredinor SA er glad over at konkurransemyndighetene har gitt de nødvendige tillatelser til at Modhi og Kredinor kan fusjonere. Sammen vil vi gi enda bedre kundeoppfølging enn hver for oss, når vi er operative under felles navn fra 1. september 2022. Foto: Foto Nicolas Tourrenc
Administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen i Kredinor SA er glad over at konkurransemyndighetene har gitt de nødvendige tillatelser til at Modhi og Kredinor kan fusjonere. Sammen vil vi gi enda bedre kundeoppfølging enn hver for oss, når vi er operative under felles navn fra 1. september 2022. Foto: Foto Nicolas Tourrenc
Last ned bilde
Administrerende direktør, Rolf Eek-Johansen i Modhi fremhever de fellestrekk Kredinor og Modhi har når det kommer til kundeorientering. Vi skal hjelpe kundene til å bli bedre betalere, og dermed hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling. Det gir mer forutsigbare pengestrømmer og bedre lønnsomhet i norsk næringsliv. Foto: Modhi
Administrerende direktør, Rolf Eek-Johansen i Modhi fremhever de fellestrekk Kredinor og Modhi har når det kommer til kundeorientering. Vi skal hjelpe kundene til å bli bedre betalere, og dermed hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling. Det gir mer forutsigbare pengestrømmer og bedre lønnsomhet i norsk næringsliv. Foto: Modhi
Last ned bilde

Lenker

Om Kredinor

Kredinor
Kredinor
Rådhusgata 27
0158 Oslo

+47 22 00 91 00http://www.kredinor.no

Kredinor er et av Norges største inkassoselskap med røtter tilbake til Christiania Kreditorforening i 1905, har ca. 980 millioner i årlig omsetning og 420 ansatte.

Modhi Finance AS med datterselskaper eies av SpareBank 1 Gruppen AS, med ca 610 millioner i årlig omsetning og 230 ansatte. Modhi Finance AS har også virksomheter i sterk vekst i Sverige og Finland. Ved fusjonen er Kredinor det overtakende selskap, men Kredinorstiftelsen og SpareBank 1 Gruppen skal ha like eierandeler.

Følg pressemeldinger fra Kredinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kredinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kredinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom