Nærings- og fiskeridepartementet

Grønne prosjekter kan få millionstøtte

Del

I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform. Nå lyses det ut 20 millioner kroner til forprosjekter som skal mobilisere gode søkere til en hovedutlysning i 2021.

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å øke takten på den grønne omstillingen. Med Grønn Plattform fortsetter regjeringen å støtte utviklingen av ny grønn teknologi. Dette legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hvem kan søke?
Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform. Eksempler på aktuelle områder kan være sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fór og nye arter.

Hva er Grønn Platform?
Grønn plattform bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova. På denne måten får grønne prosjekter én felles inngang til aktørene i virkemiddelapparatet.  Pengene under Grønn plattform lyses ut i to trinn. I første omgang lyses det ut penger til forprosjekter. Det kan søkes om inntil 300 000 per forprosjekt for en periode på tre måneder. Det er ønskelig med store samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og forskningsinstitutter hvor flere aktører går sammen om søknader.

Det er bevilget 333 millioner kroner til Grønn Plattform i 2020. En hovedutlysning under ordningen kommer i 2021.

Hvor kan du søke?

Du kan søke på Forskningrådets nettsider (siden er operativ fra 4.11).

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom