– Næringslivet har vist stor interesse for grønn plattform. Med en styrket utlysning kan vi støtte flere gode prosjekter og bidra til et løft for grønn omstilling på vei ut av krisen sier næringsminister Iselin Nybø (V).  

Grønn plattform er åpen for alle prosjekter i næringslivet og instituttsektoren som kan bidra til grønn omstilling og utvikling av ny bærekraftig teknologi og løsninger. Prosjektene kan få støtte langs hele utviklingsløpet fra forskning til lansering på markedet. Årets utlysning har søknadsfrist 12. mai. Forslaget om en økning på 100 millioner kroner innebærer at flere prosjekter vil kunne få støtte.  

Om Grønn plattform

  • Grønn plattform er en del av regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Plattformen er en egen inngang til virkemiddelapparatet for grønne prosjekter.
  • Tiltaket bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova.
  • Fra tidligere er det satt av 1 milliard kroner over fordelt over tre år til tiltaket.
  • I 2021 er det bevilget 333 millioner kroner til plattformen. Forslaget innebærer at bevilgningen for 2021 økes til 433 millioner kroner.

Les mer og søk om midler på www.gronnplattform.no