Eiendom Norge

Grethe W. Meier er gjenvalgt som styreleder i Eiendom Norge

Del

På Eiendom Norges generalforsamling 16. juni 2022 ble administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier, gjenvalgt som styreleder.

Meier har vært styreleder i foreningen siden 2017.

- Eiendom Norge jobber med mange viktige bolig- og bransjepolitiske saker som angår forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen og myndighetene. Organisasjonen har en sentral rolle i det norske samfunnet gjennom å samle data i bransjen, utgi boligprisstatistikken, samt delta i det politiske ordskiftet, sier styreleder Grethe W. Meier.

- Med blant annet både ikraftredelse av ny avhendingslov og prosessen med ny lov om eiendomsmegling, har vi sett hvor viktig det er med Eiendom Norge som en samlende kraft i bransjen, sier Meier.

Eiendom Norges styre velges for et år av gangen. I år ble det gjort flere endringer i styret. Det er tilsvarende foretak som er representert som i fjor.

Administrerende direktør i Nordvik Eiendomsmegling, Martin Kiligitto er valgt som ny nestleder.

Styret består av ti medlemmer som hver representerer et medlemsforetak. De syv største foretakene har automatisk plass. De øvrige tre plassene velges utfra hensyn som geografi, bransjens mangfold med mer.

Eiendom Norge styre består nå av:

Grethe W. Meier, Privatmegleren (Leder)
Martin Kiligitto, Nordvik Eiendomsmegling (Nestleder) 
Kristin Amundsen, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
Renate Sørestrand-Hansen, DNB Eiendom (Styremedlem)
Karsten Onsrud, Aktiv Eiendomsmegling (Styremedlem)
Stian Kløfta, Eiendomsmegler Krogsveen (Styremedlem)
Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling (Styremedlem)
Marianne Garang Sodeland, Partners (Styremedlem)
Veslemøy Tvedt Fredriksen, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem)

Nøkkelord

Bilder

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Eiendom Norge organiserer norske eiendomsmeglingsforetak.

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Eiendom Norge eier og utgir Eiendom Norges boligprisstatistikk.