OsloMet

Grensene mellom politi og vektertjeneste viskes ut

Del
Arbeidsforskningsinstituttet har utarbeidet en rapport om vektertjenestene i Norge. Den inneholder flere bekymringsfulle funn, og belyser utviklingstrekk som har stor betydning for samfunnet.
Forskningsleder Christin Thea Wathne, foto Eivind Røhne
Forskningsleder Christin Thea Wathne, foto Eivind Røhne

Vekteryrket er mangfoldig, og en del av tjenestene innebærer at vekterne kan komme tett på mennesker som befinner seg i sårbare situasjoner, og/eller beveger seg på kant av loven. Hvordan er det egentlig å stå i en slik jobb? I denne rapporten får vi flere svar på det.

Rapporten lanseres fredag 14. april klokken 12.

Her er noen av funnene:

  • Grensene mellom politi og vektertjeneste viskes ut. Vektere rapporterer om at de oftere blir tatt for å være politi og at de overtar stadig flere politioppgaver i samfunnet.
  • Det er en krevende jobb. Det rapporteres om for få vektere på jobb. Mange føler manglende mestring og noen rapporterer om at de går hjem med en «klump i magen» etter endt arbeidsdag.
  • I tillegg sier mange vektere at de ikke er trygge på å bli ivaretatt av arbeidsgiver hvis de blir utsatt for en uønsket hendelse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskningsleder Christin Thea Wathne, foto Eivind Røhne
Forskningsleder Christin Thea Wathne, foto Eivind Røhne
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.