Mattilsynet

Grensekontrollstasjonen ved Haugesund Cargo Terminals er åpnet

Del
Torsdag 9. mars åpnet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård den nye grensekontrollstasjonen til Mattilsynet og Karmsund havn. Stasjonen vil gjøre det enklere, raskere og mer effektivt å få godkjent import av kontrollpliktige fôrvarer, matvarer og vegetabiler på Vestlandet.
Den nye grensekontrollstasjonen til Mattilsynet og Haugesund Cargo Terminals på Husøy vil bety enklere import av kontrollpliktig fôr, matvarer og vegetabiler på Vestlandet (Foto: Karmsund Havn)
Den nye grensekontrollstasjonen til Mattilsynet og Haugesund Cargo Terminals på Husøy vil bety enklere import av kontrollpliktig fôr, matvarer og vegetabiler på Vestlandet (Foto: Karmsund Havn)

Den veterinære grensestasjonen er lokalisert på Haugesund Cargo Terminals på Husøy. Grensekontrollstasjonen er den første i Norge som også er godkjent for å kontrollere varer i storsekk som ankommer direkte med skip. Storsekk brukes mye ved frakt av fiskefôr, som brukes av oppdrettsnæringen.

Stasjonen er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden, og representerer et sterkt etterlengtet tilbud for næringslivet fra Egersund til Kirkenes. Dette inkluderer foruten fisk og fiskefôr også varer av kjøtt, egg og melk, samt ikke-animalske risikoprodukter. Stasjonen er også godkjent for alle temperaturkategorier.

Norge er gjennom utvidelsen av EØS-avtalen i 1999 en del av det indre marked, og dermed forpliktet til å gjennomføre kontroller av grensekontrollpliktige forsendelser ved grensekontrollstasjoner langs EUs yttergrenser.

Grensekontrollen av varer fra tredjeland, altså utenfor EU, er en forutsetning for at EUs indre marked skal fungere med «fri flyt» av varer. Grensekontrollen sikrer at det ikke kommer utrygge varer inn til Norge som igjen kan flyte fritt i EU/EØS-området.

Søknaden om å få opprette grensekontrollstasjon ble oversendt Mattilsynet i desember 2016, og det har vært en omfattende prosess, som i februar i 2023 fikk endelig godkjenning av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Stasjonen vil bli driftet av Mattilsynets region Sør og Vest og ha fire fast ansatte.

- En vesentlig del av Mattilsynets samfunnsoppdrag er å sikre at maten og fôret som omsettes er trygt. Etableringen av grensekontrollstasjonen på Haugesund Cargo Terminals er også viktig for å sikre en bærekraftig og god logistisk leveranse av fôrråvarer til akvakulturnæringen. Sammen med Karmsund Havn legger vi til rette for bærekraftig næringsutvikling og lettere tilgang til nødvendig grensekontroll av varer på Vestlandet, også med tanke på den geografiske nærheten til Storbritannia, sier Elisabeth Wilmann, direktør for juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet.

- Åpning av grensekontrollstasjonen er en stor milepæl for Karmsund Havn, og vil ha stor betydning for aktørene som er tilknyttet havnen. Tidligere har varer som skal til Vestlandet og er underlagt krav om grensekontroll blitt kontrollert enten på kontinentet eller i Oslofjorden. Dette tilbudet vil derfor være svært positivt både når det kommer til effektivitet i logistikkjeden og når det gjelder bærekraft. Tilbudet vil bidra til å styrke sjøtransporten til Vestlandet – og vi gleder oss til å komme i gang, sier havnedirektør Tore Gautesen ved Karmsund Havn. 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Den nye grensekontrollstasjonen til Mattilsynet og Haugesund Cargo Terminals på Husøy vil bety enklere import av kontrollpliktig fôr, matvarer og vegetabiler på Vestlandet (Foto: Karmsund Havn)
Den nye grensekontrollstasjonen til Mattilsynet og Haugesund Cargo Terminals på Husøy vil bety enklere import av kontrollpliktig fôr, matvarer og vegetabiler på Vestlandet (Foto: Karmsund Havn)
Last ned bilde
Snoren ble klippet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Til venstre regiondirektør Lise Petterson i region sør og vest i Mattilsynet, og til høyre Elisabeth Wilmann, direktør for juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet (Foto: Tine Osmundsen, Karmsund Havn)
Snoren ble klippet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Til venstre regiondirektør Lise Petterson i region sør og vest i Mattilsynet, og til høyre Elisabeth Wilmann, direktør for juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet (Foto: Tine Osmundsen, Karmsund Havn)
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom