NHO Mat og Drikke

Grensehandelen er en gylden mulighet for regjeringen

Del

68 pst. av befolkningen er enig i at grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet. Særlig de som stemmer på regjeringspartiene ser konsekvensene av grensehandelen. Grensehandelsalliansen mener at regjeringen har en gylden anledning til å skape norske arbeidsplasser og kapre velgere gjennom å ta tak i grensehandelen.

Resultatene fremkommer i en holdningsundersøkelse om grensehandel blant folk flest og folkevalgte i kommune- og fylkesting, som Ipsos har gjennomført på vegne av Grensehandelsalliansen.

Bevisstheten om at grensehandelen i Sverige påvirker norske arbeidsplasser er høyere blant politikerne enn blant folk flest i alle fylker. Jevnt over er andelen som ser grensehandel som en utfordring høyere blant de folkevalgte, og ser vi på de ulike fylkene så ser vi at i motsetning til hva vi finner hos folk flest, så er politikerne i de to fylkene Hedmark og Østfold, mest bevisst.

Det er bred politisk enighet blant de folkevalgte om at grensehandelen til Sverige fører til tapte inntekter og arbeidsplasser i Norge. Tilslutningen til dette er likevel høyest blant de folkevalgte fra politisk venstreside, men tilsvarende større blant velgerne på høyresiden. Med unntak av KrF, så kan vi si at dess lenger mot venstre folkevalgt og velger befinner seg, dess større avvik er det i bevisstheten rundt konsekvenser av grensehandel mellom velger og folkevalgt.

Enighet om problemet, men uenige om avgiftslettelser som tiltak
67 pst. er enige i at norske avgifter må være på samme nivå som i våre naboland, slik at det ikke er så attraktivt å handle i Sverige, men selv om de fleste partienes velgere og folkevalgte er enige i problemforståelsen og konsekvensene av grensehandel i Sverige, så er det større partipolitiske forskjeller i hvorvidt man ser på avgiftsreduksjon som et riktig tiltak for å redusere grensehandelen.

Spesielt blant de folkevalgte er det store forskjeller mellom andelene som anerkjenner problemet og andelen som er enig i løsning. Spesielt i Rødt, SV og MDG ser vi en stor forskjell mellom andelen som mener at grensehandel fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet, og andelen som mener at løsningen er å redusere norske avgifter ned til samme nivå som i våre naboland.

Om undersøkelsen
På vegne av Grensehandelsalliansen har Ipsos gjennomført holdningsundersøkelser om grensehandel blant folk flest og folkevalgte i kommune- og fylkesting.

Det er gjennomført 1000 intervju med et landsrepresentativt utvalg av Norges befolkning over 18 år. 1800 folkevalgte i kommuner og fylkesting har også svart på de samme spørsmålene. Disse er fordelt på alle kommuner og fylker, men på grunn av Oslos spesielle situasjon uten kommuner, er det kun gjennomført 10 intervju her og disse representerer de 59 politikere som sitter i Oslos bystyre.

Fakta om grensehandelen:
Grensehandelen har økt med om lag 75 pst. de siste 10 årene. Ifølge SSB økte grensehandelen med 8,3 pst. på årsbasis fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn grensehandlet for svimlende 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Det er hele 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode.

Om Grensehandelsalliansen:
Handel og Kontor i NorgeNorsk Nærings- og NytelsesmiddelarbeiderforbundVirke HandelNHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke som står bak Grensehandelsalliansen.

Alliansen er etablert med mål om å:

  • snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen
  • sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel
  • avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører
  • øke innsikt i og oppmerksomhet om grensehandelens negative effekt på kosthold og helse
  • øke oppmerksomheten om årsakene til og konsekvensene av en voksende grensehandel og kriminalitet i form av smugling

For kommentarer fra Grensehandelsalliansen partnere ta kontakt med:

NHO Mat og Drikke:
Kommunikasjonsdirektør Nina Wollum Skarbø
481 00 550 / nws@nhomd.no

Handel og Kontor i Norge: 
Informasjonssjef Kirsti Hansen Demény
979 91 929 / kde@hkinorge.no

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund:
Informasjonsansvarlig Bente Birkeland
900 51 026 / bente.birkeland@nnn.no

Virke Handel:
Kommunikasjonsrådgiver Vebjørn Varlid
992 28 523 / vebjorn.varlid@virke.no

NHO Service og Handel:
Informasjonssjef Baard Fiksdal
930 88 777 / bfi@nhosh.no

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

- Rekordøkning i grensehandelen bør vekke oppmerksomhet på budsjettkonferansen29.8.2019 12:54:55 CESTPressemelding

- Selv om rekordøkningen i grensehandelen er dystre tall for norsk mat og- drikkeproduksjon, ligger det en mulighet for å hente vesentlige inntekter til staten ved å lukke denne rekordstore handelslekkasjen og hente grensehandelen hjem. Bare momsinntektene av det nordmenn handlet for i Sverige siste 12 måneder ville gitt staten en inntekt på minst 2,5 milliarder kroner, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom