OBOS

Granskning: Ulven-salget var lovlig og i tråd med OBOS’ vedtekter

Del

To uavhengige juridiske vurderinger slår entydig fast at salget av utleieboliger på Ulven var både lovlig og helt i tråd med OBOS’ vedtekter og formål.

Styreleder Roar Engeland i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Styreleder Roar Engeland i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

KPMG og KPMG Law advokatfirma gjennomfører en granskning av det mye omtalte salget av utleieboliger på Ulven. Granskningen skal være ferdigstilt før generalforsamlingen i OBOS, 22. juni. De har nå levert en delrapport, som ser spesielt på lovligheten og forankringen i vedtektene.

– Vår oppgave har vært å vurdere hvorvidt salget harmonerer med lov om boligbyggelag og formålsbestemmelsen i OBOS’ vedtekter. Konklusjonen er at salget av boligfelt B4 på Ulven i Oslo er i samsvar med det vedtektsfestede formålet til OBOS BBL og til beste for medlemmene, sier partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma, Tor Henning Rustan Knudsen.

Harald Benestad Anderssen, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, har også vært engasjert for å gi en separat juridisk betenkning rundt de samme spørsmålene. Han konkluderer like tydelig med at salget er i henhold til OBOS’ vedtekter. Det samme gjelder for boligbyggelagsloven:

– Så lenge det er tale om en type tilleggsvirksomhet som et boligbyggelag lovlig kan bedrive, og denne tilleggsvirksomheten – som i dette tilfellet – genererer overskudd som kommer OBOS’ andelseiere til gode, er tilleggsvirksomheten også lovlig etter reglene i boligbyggelagsloven. Denne konklusjonen er etter mitt syn ikke tvilsom, skriver Anderssen.

Stort byutviklingsprosjekt

OBOS har planer om å bygge 2500 boliger på Ulven, i tillegg til utvikling av næringseiendom som skal gi rom for flere tusen nye arbeidsplasser og andre servicefunksjoner som understøtter god byutvikling i området. 700 boliger er påbegynt til nå. I tillegg har OBOS altså solgt 182 boliger til en utleieaktør, med en tydelig klausul om at OBOS’ medlemmer har forkjøpsrett om og når boligene selges igjen.

Anerkjenner ulikt syn på utleiesalg

– Granskerne og professor Anderssen konkluderer akkurat som ventet på dette området. Styret anerkjenner at det er mulig å tenke ulikt på hvorvidt det var riktig av OBOS å selge disse boligene til utleie, men har aldri vært i tvil om at salget er lovlig i forhold til OBOS sine vedtekter, sier styreleder i OBOS, Roar Engeland.

Det er styret i OBOS som har bestilt granskningen og de juridiske betenkningene rundt vedtektsforholdet. Styret velger å offentliggjøre disse rapportene allerede nå, slik at medlemmene har mest mulig tid til å sette seg inn i dem.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder Roar Engeland i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Styreleder Roar Engeland i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Last ned bilde

Dokumenter

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

22 86 55 00http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg pressemeldinger fra OBOS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom