NorgesGruppen

Gradvis gjenåpning ga moderat vekst

Del

I 2021 investerte NorgesGruppen i betydelige prisreduksjoner i et matmarked som gradvis gjenåpnet. Omsetningen økte 1,5 prosent, mens driftsresultatet falt med 2,6 prosent.

2021 ble i likhet med 2020 preget av pandemitiltak som gradvis avtok. I andre halvår gjenåpnet delvis serveringsmarkedet og grensehandelen tok seg gradvis opp.

- Vi legger bak oss nok et ekstraordinært år der vi, sammen med våre samarbeidspartnere, har sikret trygg matforsyning til alle våre butikker over hele landet, uttaler konsernsjef Runar Hollevik.

NorgesGruppens kjeder beholdt en del av den «lånte omsetningen» fra andre salgskanaler i periodene da samfunnet var gjenåpnet i 2021, til tross for sterk konkurranse. Driftsinntektene til NorgesGruppen ble på 103 mrd. kroner (ekskl. IFRS 16). Konsernet har en stabil markedsandel på cirka 31 prosent i et totalt matmarked på 320 mrd. Kroner, og en liten tilbakegang på 0,1 prosentpoeng for andelen i tradisjonell dagligvare.

- I året som kommer skal vi fange ny omsetning utenfor tradisjonell dagligvare for å ta opp kampen med bransjeglidning, grensehandel og nye mat-i-farta-konsepter. Vi skal tilby den beste handleopplevelsen i alle kundeflater, sier Hollevik.

Priskutt bidro til fall i matvareprisene
Markedet var gjennom 2021 preget av sterk priskonkurranse. Mens prisene på varer og tjenester i samfunnet steg med over 5 prosent i 2021, falt matvareprisene med 2 prosent. For første gang i historien falt matvareprisene 11 måneder på rad (KPI Mat og drikke, SSB). Priskonkurranse og permanente priskutt i KIWI, sammen med forsterkede priskampanjer i supermarkedkjedene MENY og SPAR bidro til dette, men trekker også driftsmarginen ned til tross for rekordomsetning i året som gikk.

Disse prisreduksjonene og sterk konkurranse ga NorgesGruppen et lavere driftsresultat i 2021 enn året før. Hjulpet av bedre resultater fra tilknyttede selskaper, og lavere ned- og avskrivninger enn i 2020, endte årsresultatet på 3,9 mrd. kroner (ekskl. IFRS 16). Dette tilsvarer en uendret resultatmargin på 3,8 prosent.

Resultatene i 2021 muliggjør et fortsatt høyt investeringsnivå. I 2021 investerte NorgesGruppen 3,5 mrd. kroner i ytterligere tiltak for å øke effektiviteten i driften, klimatiltak, kompetanseutvikling, digitale tjenester og oppgraderinger av butikker og netthandel.

- Jeg er godt fornøyd med disse resultatene, og jeg er stolt av hva alle våre over 40.000 matarbeidere har klart i nok et krevende år.

- Vi ser nå at omsetningen gradvis faller tilbake, som følge av økt konkurranse fra grensehandel og økt omsetning i andre kanaler i det totale matmarkedet, derfor skal vi fokusere på fortsatt stram kostnadskontroll i en turbulent internasjonal situasjon, for å holde prisene til kundene våre så lave som mulig, poengterer Hollevik.

Kjeder som leverer på kundenes behov
Stort utvalg, ferske råvarer og norske matskatter gjorde MENY til vekstvinner i 2021. MENY har vokst 19 prosent organisk i løpet av to år. MENY Nettbutikk økte omsetningen med 29 prosent og fikk en omsetning 940 på MNOK. Meny.no er nå Norges største matkanal med 57 mill. besøk pr. år.

KIWI reduserte prisen på over 800 varer i året som gikk, og har klart å beholde en del av den «lånte» omsetningen fra periodene med restriksjoner i samfunnet. KIWI økte omsetningen med 500 MNOK fra året før.

SPAR og Joker opprettholdt sine sterke lokal- og nærbutikkposisjoner, mens kjedekonseptene innen servicehandel hadde fremgang i et svært krevende år.

Omsetningsutviklingen til flere av butikkene våre har vært spesielt sterk i periodene med stengte grenser. En hyggelig sideeffekt av fortsatt lav grensehandel er at salget av norske varer fortsetter å øke.

Effektiv drift
Gradvis overgang til fornybare energikilder og ENØK-tiltak intensiveres for å holde fremtidige energikostnader nede. I 2021 forbedret NorgesGruppen sin produktivitet og hadde god kostnadskontroll. Det nye kaffebrenneriet til Joh. Johannson Kaffe for eksempel, gir effektiviseringsgevinster gjennom høy automasjonsgrad og en årlig produksjonskapasitet på 12 000 tonn kaffe. Gjennom året erstattet ASKO flere manuelle arbeidsoppgaver med automasjonsteknologi. Videre har samtlige butikker i NorgesGruppen i 2021 fått oppgradert infrastruktur med ny betalingsplattform og fibertilgang.

Klimagassutslippene går ned til tross for at omsetningen øker
Vi har redusert våre klimagassutslipp med 6,2 prosent siden 2019. Matsvinnet er redusert med 36 prosent siden 2015. Det betyr at vi er på vei mot klimanøytral drift, blant annet ved hjelp av gode resultater innen matsvinn. Samtidig gjør vi tiltak for å vri produktporteføljen i en grønnere retning, og tok i 2021 viktige steg innen arbeidet med mer miljøvennlig emballasje. Gjennom fondet Handle har NorgesGruppen tildelt 14,5 millioner kroner til åtte ulike bærekraftprosjekter som samarbeidspartnere gjennomfører i verdikjeden for mat.


For finansielle nøkkeltall, se års- og bærekraftrapporten side 20 (tilgjengelig på norgesgruppen.no).

Runar Hollevik sammen med medarbeiderne (fra venstre) Christian
Fredrik Ekeren, Øystein Watne og Emilie Kristiansen hos MENY Bryn.

Kreditering bilde: Hans Fredrik Asbjørnsen

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NorgesGruppen

NorgesGruppen
NorgesGruppen
Drammensveien 144
0213 OSLO

(+47) 24 11 31 00http://www.norgesgruppen.no

NorgesGruppen er et landsdekkende handelshus med kjedekonsepter som KIWI, MENY, Joker, SPAR, Mix, Jafs, Deli de Luca med flere, i tillegg til det nasjonale grossistselskapet ASKO. Selskapet leverer handleopplevelser gjennom flere ulike konsepter: lavpris, supermarkeder, nærbutikker og mat-i-farta. Kjedekonseptene tilbyr en kombinasjon av fysiske butikker og netthandel, både fra selvstendige kjøpmenn og egeneide utsalgssteder i hele landet. Distribusjon, innkjøp og matproduksjon er en integrert del av forretningen som sikrer kundene lave priser og godt vareutvalg og kjøpmenn et godt driftsgrunnlag. For mer informasjon, se års- og bærekraftrapporten.

Følg pressemeldinger fra NorgesGruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorgesGruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NorgesGruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom