Eviny

Godt underliggende resultat for Eviny i andre kvartal

Del

Evinys underliggende konsernresultat i andre kvartal ble 497 millioner kroner, som er 300 millioner kroner mer enn samme kvartal i fjor. Hovedforklaringen er høyere kraftpriser.

Kvitingsvatnet i Samnangervassdraget og andre magasin i NO5-området har fått økt fyllingsgrad i sommer.
Kvitingsvatnet i Samnangervassdraget og andre magasin i NO5-området har fått økt fyllingsgrad i sommer.

– Krigen i Ukraina påvirker fortsatt kraftmarkedet. Russland har redusert gassleveransene, og flere land i Europa opplever en dramatisk situasjon med energimangel. Den europeiske energikrisen har forverret seg i andre kvartal, og dette øker også kraftprisene i Norge, sier konsernsjef Jannicke Hilland i Eviny.

Økt pris på CO2 og lav magasinfylling i Sør-Norge er også en del av forklaringen på de høye kraftprisene i Sør-Norge. Områdeprisen for bergensområdet (NO5) var 163 euro/MWh i andre kvartal 2022, som er 117 euro/MWh høyere enn i samme kvartal 2021. Vannkraftproduksjonen ble 1,6 TWh som er en økning på 0,1 TWh fra 2021.

Planlegger for å ha nok vann til vinteren

Det er store forskjeller i magasinfyllingen mellom ulike områder i Norge, der Sørvest-Norge (NO2) og Sørøst-Norge (NO1) har lavest fyllingsgrad i forhold til medianen. I NO5 var magasinfyllingen 54 prosent ved utgangen av andre kvartal, som er 8 prosentpoeng under mediannivået. Magasinfyllingen øker i NO5, men det er variasjoner i hvor mye vann det er plass til i Evinys mange magasin.

– Det er viktig å planlegge for at vi skal ha nok vann til vinteren, så derfor produserer vi mindre fra de magasinene der vi har god kontroll på vannet. I andre magasin kan det være risiko for flom, og da må vi produsere for å unngå vanntap. Vi har et dyktig fagmiljø som håndterer et komplekst system av regulerte vann og styrer produksjonen på en best mulig måte i våre 39 kraftverk. Våre markedsvurderinger gir også en god disponering av vannet for samfunnet. Vannverdien øker når det blir lite vann, og det gir større behov for å spare på vannet til vinteren, sier Hilland.

Prissikring gir mer stabile resultat

Eviny har en strategi for prissikring av kraftproduksjonen. Deler av forventet kraftproduksjon blir solgt på forhånd for å jevne ut prissvingninger og gi eierne et stabilt utbytte fra år til år. Når kraftprisene stiger slik som de har gjort det siste året, vil verdien av fremtidige kraftkontrakter gå ned.

I andre kvartal er verdiendringer på urealiserte kraftkontrakter hovedårsaken til et negativt konsernresultat på -1.201 millioner kroner. Konsernresultatet er 1.235 millioner kroner lavere enn i andre kvartal 2021.

Ny konsernsjef

Dette blir det siste delårsresultatet Jannicke Hilland legger frem for Eviny. Hun har takket ja til en ny jobb og går av som konsernsjef i dag, 31. august. Styret har satt i gang prosessen med å finne hennes etterfølger. Kristin Aadland, som er konserndirektør for Entreprenør og marked i Eviny, vil overta som konstituert konsernsjef i påvente av en permanent løsning.

Strategien til Eviny ligger fast.

Les delårsrapport for 2. kvartal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kvitingsvatnet i Samnangervassdraget og andre magasin i NO5-området har fått økt fyllingsgrad i sommer.
Kvitingsvatnet i Samnangervassdraget og andre magasin i NO5-området har fått økt fyllingsgrad i sommer.
Last ned bilde

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

I Eviny kombinerer vi klimaansvar med lønnsom forretning. I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå elektrifiserer vi Norge. Vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Som fremtidsoptimister tror vi at vi kan lykkes. Vi er størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom