Norges Jeger- og Fiskerforbund

Godt samarbeid i fjellet!

Del

Norges Fjellstyresamband og Norges Jeger- og Fiskerforbund har fornyet sin samarbeidsavtale for fem nye år. Det gode samarbeidsklimaet sikrer en langsiktig og god forvaltning av jakta og fisket i våre viktigste fjellområder i Sør-Norge.

Rypejakt i fjellet er selve folkejakta i Norge. Foto: Gina Orslien/NJFF
Rypejakt i fjellet er selve folkejakta i Norge. Foto: Gina Orslien/NJFF

- Det er en glede å skrive under på en avtale som viderefører det gode samarbeidet i fjellet for nye fem år, sier Jan Olav Solstad, leder i Fjellstyresambandet. - Vi ser på samarbeidet med jeger- og fiskerforbundet og alle dets lokalforeninger som svært viktig. En av fjellstyrenes viktigste oppgaver er å sikre en forvaltning av statsallmenningene som gir levedyktige vilt- og fiskebestander som også i fremtiden produserer et høstbart overskudd. Vi har også en målsetning om å tilby et et attraktivt og forutsigbart jakt- og fisketilbud i statsallmenningene, og med denne avtalen i ryggen er vi godt rustet for disse oppgavene. 

- Fjellstyrene administrerer noen av våre viktigste jakt- og fiskeområder, så dette samarbeidet er viktig for mange sier Eldar Berli, generalsekretær i NJFF. 
- Vi har hatt et godt samarbeid med fjellstyrene i mange år, og vi er svært fornøyd med å kunne videreføre dette samarbeidet. Vi er enige om å arbeide for å opprettholde interessen for å drive jakt og fiske i statsallmenningene. NJFF visjon er "Jakt- og Fiskeglede til alle - for alltid", så dette harmonerer godt.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for landets jegere og fiskere med ca 112 000 medlemmer.  NJFFs formål er å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom å sikre naturens produksjonsgrunnlag og gjennom allmennhetens adgang til å utøve jakt og fiske. NJFF skal sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene gjennom jakt og fiske til glede for flest mulig motiverte utøvere.

Norges Fjellstyresamband er en frivillig fellesorganisasjon for fjellstyrene i Norge. Alle de 94 fjellstyrene i Norge er medlem. Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. Statsallmenningene utgjør samlet ca. 27 mill. daa. Fjellstyrene selger årlig ca. 25.000 småviltkort, 50.000 fiskekort og ca. 5.000 fellingstillatelser på storvilt. Fjellstyrenes arbeidsfelt omfatter alt fra beite, setring, jakt, fangst og fiske til oppsynsvirksomhet, tilrettelegging for friluftsliv og lokal næringsutvikling. 

Samarbeidsavtalen bygger på at NJFF og NFS har grunnleggende felles mål og at medlemmene i NFS forvalter svært viktige områder for NJFF sine medlemmer.

Bilder

Rypejakt i fjellet er selve folkejakta i Norge. Foto: Gina Orslien/NJFF
Rypejakt i fjellet er selve folkejakta i Norge. Foto: Gina Orslien/NJFF
Last ned bilde
Jan Olav Solstad, leder i Norges Fjellstyresamband. Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Jan Olav Solstad, leder i Norges Fjellstyresamband. Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom