KLP

Godt resultat tross usikre tider

Del

- Verdijustert avkastning utgjør 4,2 prosent - Kunderesultat på 12,4 milliarder - Frigjøring av 23,2 milliarder i premiereserve som tilføres kundenes premiefond

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP
Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

KLP oppnådde en avkastning på kundenes midler på 2,8 prosent i fjerde kvartal, og 4,2 prosent for hele 2020. Bokført avkastning endte på 4,8 prosent. God verdistigning på obligasjoner og eiendom har bidratt mest til resultatet, men også aksjeporteføljen kan vise til betydelig verdistigning i fjerde kvartal og dermed tilfredsstillende avkastning året sett under ett. 

- Vi kan glede oss over et godt årsresultat med stabil drift og god avkastning til våre kunder tross de store utfordringer som blant annet smittereduserende tiltak har påført økonomien, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

Spesielle forhold i fjerde kvartal

Som følge av produktendringer i offentlig tjenestepensjon som trådte i kraft 01.01.2020, kunne KLP frigjøre 23,2 milliarder kroner i premiereserve. De frigjorte premiereservene tilføres kundenes premiefond i sin helhet. 

KLP Banken utstedte grønne lån for til sammen 284 millioner kroner i fjerde kvartal. Totalt for året ga det en markedsandel på rett i overkant av 56 prosent for grønne lån til kommuner, fylkeskommuner og offentlig tilknyttede bedrifter. 

KLP-fondene kan vise til netto nytegning fra eksterne kunder på 2,4 milliarder kroner i fjerde kvartal og ti milliarder kroner i netto nytegning i 2020. Til sammenligning var nettotegningen på 5,2 milliarder kroner året før. 

Markedssituasjonen

KLP opprettholder sin sterke markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon. De fleste kommuner og fylker som vurderte å anbudsutsette sine pensjonsordninger valgte å bli i selskapet. En fylkeskommune og enkelte bedrifter med lukkede pensjonsordninger valgte å flytte til andre leverandører. Selve flyttingen gjelder fra 1.1. 2021. 

Alle KLPs virksomheter styrket sin markedsposisjon og leverte gode økonomiske resultater både i 4. kvartal og året under ett. 

- Det er gledelig å se at stadig flere av våre eiere og deres ansatte benytter seg av de produktene og tjenestene vi har utviklet for dem, sier konsernsjef Sverre Thornes. 

Nøkkeltall etter fjerde kvartal 2020

Verdijustert kapitalavkastning 4,2 prosent
Bokført kapitalavkastning 4,8 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 34,3 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 20,7 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 807 milliarder kroner  

For mer informasjon kontakt:       

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP
Sverre Thornes, konsernsjef i KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom