KLP

Godt resultat for KLP

Del

- Verdijustert avkastning 1,1 prosent i kvartalet og 5,6 prosent hittil i år - Bokført avkastning hittil i år ble 3,5 prosent - Godt resultatbidrag fra datterforetakene

Konsernsjef
Konsernsjef

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 9,3 milliarder kroner etter tredje kvartal. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 5,6 prosent, mens bokført avkastning ble 3,5 prosent. 

- Vi kan glede oss over et godt resultat med stabil drift og god avkastning på kundenes midler etter tredje kvartal. Resultatet i siste kvartal er preget av stigende renter og et svakt positivt aksjemarked, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

Viktige hendelser i tredje kvartal

Flere kunder har vurdert anbudsutsettelse av pensjonsordningen i år. God og tett kundeoppfølging, lave kostnader og god forvaltning, samt fordelene og forutsigbarheten som sikres ved å være eier i KLP, har trolig vært avgjørende for at de fleste likevel ikke valgte å anbudsutsette pensjonsordningen. 

KLP er over midtveis i et fem-årig IT-utviklingsprogram som skal modernisere foretakets systemløsninger på pensjonsbehandling, bedre brukervennligheten mot kunder og pensjonister, samt øke effektiviteten og redusere kostnader over tid. 

I september lanserte selskapet KLPs veikart mot netto null-utslipp i 2050. Veikartet beskriver hvordan KLP vil jobbe mot målene i Parisavtalen.

I juli besluttet KLP å ekskludere 16 selskaper med tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden. Beslutningen var basert på grundige vurderinger etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde en liste over selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosetningene i det okkuperte palestinske territoriet. 

Datterforetakene

KLP Skadeforsikring, KLP Banken, og KLP Kapitalforvaltning utviklet seg alle godt gjennom kvartalet. Alle styrket sin markedsposisjon, og leverte gode økonomiske resultater. Samlet ble resultatet fra datterselskapene før skatt 187 millioner kroner i kvartalet, og 492 millioner kroner hittil i år.

For mer informasjon kontakt:   

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Konsernsjef
Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg pressemeldinger fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KLP

Quarterly results affected by weak equity markets and higher interest rates16.5.2022 09:04:59 CEST | Press release

KLP’s first-quarter results were affected by weaker equity markets and higher interest rates. Good buffers built up in good times provide stability our fund management, and the rise in interest rates we are now seeing will result in higher revenues going forward. The first quarter saw large inflows into KLP’s funds, making the company the largest in Norway in sales to the retail market.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom