KLP

Godt kvartal for KLP

Del

- Verdijustert avkastning i tredje kvartal ble 1,9 prosent og 1,4 prosent hittil i år - Bokført avkastning hittil i år ble 3,2 prosent. - KLP har solgt KLP Bedriftspensjon AS til DNB Livsforsikring AS - Rettskraftig dom i Hafslund-saken gir gevinst på 427 millioner kroner i kundeporteføljen.

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 6,7 milliarder kroner etter tredje kvartal. Dette tilsvarer en avkastning på 3,2 prosent. Den verdijusterte avkastningen ble på 1,4 prosent hittil i år. Det er realisert kursgevinster fra tidligere perioder som sikrer stabil god bokført avkastning til kundene. 

- Vi gleder oss over et godt 3. kvartal med stabil drift og god avkastning til våre kunder til tross for de store utfordringer som blant annet den globale smittesituasjonen gir økonomiene, sier konsernsjef Sverre Thornes. 

Spesielle forhold i tredje kvartal

KLP Bedriftspensjon AS er solgt til DNB Livsforsikring AS. Aksjene ble overdratt 22.september. KLP vil fortsatt levere en del tjenester til DNB Bedriftspensjon AS frem til alle porteføljer er integrert i systemene til DNB Livsforsikring AS. Det arbeides med å komme i mål med dette innen første kvartal 2021. 

Det ble 27. august avsagt skjønn i Hafslundsaken. Saken gjaldt verdsettelse av Hafslundaksjene, hvor KLP og øvrige aksjonærer ble tvangsutløst. KLP har vunnet frem i både tingretten og lagmannsretten. Løsningssummen per aksje er i lagmannsretten satt til 137,50 kroner. Løsningssummen ligger 40,74 kroner per aksje over tilbudsprisen. Beløpet utgjør 427 millioner kroner mer til kundene i kundeporteføljen. KLP er tilkjent alle omkostninger i saken. Ankefristen er gått ut og dommen er rettskraftig. 

I tredje kvartal har KLP Banken utstedt nye grønne lån for totalt 418 millioner kroner. Det største lånet gikk til nye elektriske ferger. KLP Banken har hittil lånt ut nærmere 1,7 milliarder kroner til bærekraftige prosjekter i kommunene. 

KLP styrket egenkapitalen i tredje kvartal ved at det ble innbetalt 1,2 milliarder kroner i egenkapitaltilskudd. 

Markedssituasjonen

Flere kommuner har vurdert sine pensjonsordninger og besluttet å forbli i KLP. Etter en anbudsrunde med sin pensjonsordning, besluttet fylkestinget i Vestland fylkeskommune å tildele kontrakten for tjenestepensjon for sine ansatte til Storebrand. KLP har klaget på avgjørelsen overfor fylket. 

Nøkkeltall etter tredje kvartal 2020

Verdijustert kapitalavkastning 1,4 prosent
Bokført kapitalavkastning 3,2 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 26,2 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 15,3 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 790 milliarder kroner 

For mer informasjon kontakt:       

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350 

Forklaring av ord og begreper

Bokført avkastning    
Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer. 

Verdijustert avkastning
All avkastning som er oppnådd på forvaltning avkundemidlene, inkludert urealiserte verdier. 

Avkastningsresultat
Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.

Bilder

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom