Frivillighet Norge

Godt forslag til ny stimuleringsordning

Del

Kulturdepartementet har foreslått en stimuleringsordning for frivilligheten for å støtte aktivitet i de frivillige organisasjonene når smittevernstiltak krever tilpasninger. Frivillighet Norge mener det er et godt forslag som langt på vei er i tråd med de innspillene som er gitt. Forhåpentligvis vil denne ordningen kunne hjelpe en større bredde av frivilligheten enn tidligere krisepakker.

Kulturminister Abid Q. Raja i samtale med generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i mai 2020. (Foto: Ingvill Tandstad, Kulturdepartementet)
Kulturminister Abid Q. Raja i samtale med generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i mai 2020. (Foto: Ingvill Tandstad, Kulturdepartementet)

– Vi er glade for at Kulturminister Abid Q. Raja har lyttet til våre innspill og foreslått en ordning som vil treffe flere organisasjoner. Vi trenger innsatsen til de frivillige organisasjonene nå og ikke minst er det mange av oss som savner fellesskapet vi har her. Da er det viktig at vi får støtte til å gjøre det vi kan innenfor smittevernsreglene, uttaler generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. 

Todelt ordning

Frivillighet Norge foreslo at midlene skulle deles på en søknadsbasert ordning og en fordelingsmodell basert på eksisterende ordninger. Forslaget fra departementet vil langt på vei imøtekomme dette. 1/3 av midlene er foreslått fordelt etter systemet for momskompensasjon. Det betyr at alle organisasjonene som har mottatt momskompensasjon for 2020 vil kunne melde inn sitt behov. 

De resterende midlene skal fordeles etter søknad. Til forskjell fra krisepakkene i 2020 er det ikke krav knyttet til størrelse på søknaden eller andel statsstøtte. Frivillighet Norge mener at dette betyr at enda flere vil kunne søke om midler til aktivitet.  

– Organisasjonene vil kunne søke om penger til nødvendige tilpasninger for å kunne gjennomføre aktiviteter selv om smittevern fører til fordyrende endringer. Dette gir viktig støtte til det arbeidet som gjøres rundt om i landet. Det er bra at enda flere kan bruke denne ordningen. Vi trenger hele bredden av frivillig sektor fremover, sier Slotterøy Johnsen.

Departementet varsler at 80 millioner vil bli satt av til organisasjoner som regnes som frivillig sektor, men enten ikke har tilstrekkelig frivillig virksomhet eller ikke kan registreres i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder eksempelvis enkelte studieforbund og menigheter i Den norske kirke. Frivillighet Norge har pekt på at deler av midlene kan fordeles via studieforbund og frifond.

Les mer her. 

Kontakter

Bilder

Kulturminister Abid Q. Raja i samtale med generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i mai 2020. (Foto: Ingvill Tandstad, Kulturdepartementet)
Kulturminister Abid Q. Raja i samtale med generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i mai 2020. (Foto: Ingvill Tandstad, Kulturdepartementet)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

Ny nasjonal oversikt over organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge20.4.2021 09:27:01 CEST | Pressemelding

Nå lanserer frivilligheten gjennom Frivillighet Norge en felles nettside for rekruttering til fritidsaktiviteter i hele landet. Her kan barn og unge fremover bli inspirert av mulighetene og finne en aktivitet som passer for akkurat dem. Frivilligheten er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter og bidrar til å skape sosiale nettverk, fellesskap og gir arenaer for mestring.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom