Godt fornøyde med 2020

Del

Sundt, som består av Sundt AS samt holdingselskapene Helene Sundt AS og CGS Holding AS, fikk verdijustert egenkapital redusert med 8,8 prosent til 14,5 milliarder kroner i 2020, hovedsakelig grunnet stor hotelleksponering under lock-down. Sundt AS fikk på sin side et positivt årsresultat på 682 millioner kroner, mens Helene Sundt AS og CGS Holding AS fikk et samlet resultat på 969 millioner kroner. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år ligger på 17 prosent.

Solid resultat
- 2020 ble et helt spesielt år på grunn av pandemien. Stor eksponering mot reiseliv rammet Sundt betydelig, selv om faktiske langtidseffekter er vanskelige å fastslå. Samtidig er den finansielle situasjonen solid, og gitt situasjonen er vi godt fornøyd med resultatene som ble oppnådd, sier administrerende direktør Jakob Iqbal.

Ned og opp
Sundts viktigste investering er i det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox der covid-19 førte til redusert markedsverdi i 2020. Selskapets kontantstrøm utgjorde 0,7 milliarder svenske kroner, ned fra 2,1 milliarder året før. Pandoxs hotellportefølje bestod ved årsskiftet av 156 hoteller i 15 ulike land. Hotellene hadde en markedsverdi ved utgangen av 2020 på 59,5 milliarder svenske kroner. Pandox-aksjen falt med 32 prosent gjennom 2020. Sundts øvrige aksjeportefølje steg med 33 prosent.


Bilder

Om Sundt AS

Sundt ASInvesteringsselskapet Sundt AS ble etablert i 1995 av Petter C.G Sundt. Fra 2007 ble eierskapet overført til Christian og Helene Sundt. Selskapet ledes av administrerende direktør Jakob Iqbal og har kontoradresse på Dronningen i Oslo. Christian Ringnes er styreleder.

Sundt AS har som hovedmål å bygge og forvalte verdier for eiere, selskaper og ansatte. Gjennom langsiktige strategier i ulike bransjer skal Sundt AS være en positiv medspiller for samfunnet.