KLP

Gode tall for KLP Eiendom sine kjøpesentre

Del

22 millioner besøkende la i fjor igjen over 3,6 milliarder kroner på KLP Eiendom sine egendriftede kjøpesentre - en økning på 2,8 prosent fra året før. Færre besøkende til tross, så øker antall handlende og de handler for mer.

Dette posisjonerer KLP som en av Norges største kjøpesentergruppering med en samlet porteføljeverdi på 6,6 milliarder kroner fordelt på sentre i Oslo, Bærum, Sandefjord, Larvik og Trondheim.
– Vi har hatt et godt år innen detaljhandelen, til tross for litt lavere besøk, men vi ser at antall handlende kunder øker, sier administrerende direktør i KLP Eiendom, Gunnar Gjørtz.

Sterk vekst de 5 siste årene
KLP-sentrene har sett en økt omsetning på 19 prosent de siste 5 årene, og besøket har økt med 24 prosent. Selskapet har en strategi for videre vekst innen handel.

– Vi jobber konstant med å utvikle oss for å møte fremtidens kunder, både med butikk-konsepter og opplevelser og vi ser ut til å lykkes med det, sier Christopher Raanaas, direktør for hotell- og kjøpesenter i KLP Eiendom.

Kjøpesenteret Fornebu S har fra starten i 2014 tatt markedsandeler, og leverte 830 millioner kroner i omsetning i 2019, en økning på 5,5 prosent. Senteret er også et eksempel på KLP sin satsing på langsiktige investeringer og bærekraftige eiendommer. Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter har fremdeles tittelen fem år etter åpning.

Større økning i julehandelen enn resten av bransjen
Juleomsetningen fra uke 46 til nyttårsaften endte på 700 millioner kroner - en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 2018. Til sammenlikning hadde bransjen, ifølge analyseselskapet Kvarud, en økning i samme periode på 1,2 prosent.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom. KLP Eiendom eier over 2,5 millioner kvadratmeter eiendom, med en markedsverdi på 75 milliarder kroner.

KLP eier og forvalter selv Fornebu S i Bærum, Byporten, Glasmagasinet og Paleet i Oslo sentrum og Hvaltorvet i Sandefjord. I tillegg eier KLP Solsiden kjøpesenter i Trondheim samt et 50 prosent eierskap i Nordbyen i Larvik, disse forvaltes av henholdsvis Citycon og Steen og Strøm.