Eika Gruppen

Gode resultater i Eika Gruppen

Del

Eika Gruppen fikk i tredje kvartal et resultat før skatt på 225 millioner (172). Resultatet hittil i år endte på 525 millioner (466). Resultatet etter skatt hittil i år på 401 millioner (356), ga en annualisert EK-avkastning i kvartalet på 24,1 % (22,5).

Et fortsatt godt resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, et sterkt marked for spare- og plasseringsområdet samt et godt boligmarked med økte markedsandeler for meglervirksomheten bidro til det gode kvartalsresultatet.

 

- Jeg er godt fornøyd med at de gode resultatene for Eika Gruppen fortsetter også i dette kvartalet.  Med unntak av Finansieringsvirksomheten som blant annet er negativt påvirket av redusert kortbruk knyttet til reising, leverer alle virksomhetsområdene i Eika Gruppen markert bedre resultat i dette kvartalet og hittil i år enn tilsvarende perioder i fjor, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i en kommentar. 

- Våre undersøkelser blant alliansebankene viser at det er høy grad av tilfredshet blant lokalbankene med Eika Gruppens strategi, kompetanse og arbeidet som gjøres for å ivareta bankenes interesser. Covid-19-situasjonen har som for resten av samfunnet, hatt store konsekvenser for bankene. Eika Gruppen har i denne situasjonen sørget for ytelse og stabilitet på bankenes IT-løsninger, support og annen bistand som har vist hvor viktig det er for lokalbankene å være en del av Eika Alliansen.  

–Jevnlige tilfredshetsmålinger blant ansatte i Eika, som i all hovedsak siden medio mars har arbeidet fra hjemmekontor i solidaritet med de som må bruke offentlig transport til arbeid, viser høy grad av tilfredshet, produktivitet og kreativitet gjennom hele denne perioden. Jeg er oppriktig stolt over mine medarbeidere i Eika og hvordan de på forbilledlig vis har håndtert denne spesielle situasjonen, sier Toft Karlsen.

 Det viktigste bidraget til det sterke resultatet var et godt skaderesultat fra forsikringsvirksomheten. Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 pandemien, med høyere erstatningskostnader knyttet til reiseforsikring enn tidligere år, uten at dette gir stort utslag på de totale skadekostnadene. Samtidig har det vært en gunstig skadeutvikling for øvrige bransjer, spesielt motor privat og boligforsikring. Innslaget av store skader var som i foregående år, lavt. 

Aksjemarkedene fortsatte å stige gjennom tredje kvartal og sammen med økt sparing oppnådde Sparing- og plasseringsvirksomheten gode resultater i kvartalet. Vår kombinasjon av dyktige AFR-sertifiserte rådgivere i lokalbankene og gode digitale løsninger vil være viktig for fortsatt vekst innenfor fondssparing fremover. Eika har opplevd betydelig vekst i digitale transaksjoner det siste året. Smartspar, selskapets spareapp, har siden lanseringen fått knappe 60.000 brukere og mer enn 24.000 spareavtaler.

 Finansieringsvirksomheten er negativt påvirket av Covid-19 pandemien og dette gjenspeiles i resultatbidraget fra virksomhetsområdet. Eiendomsmeglingsvirksomheten med 80 kontorer fra Narvik i nord til Lyngdal i sør, leverer gode resultater som følge av et godt boligmarked og økte markedsandeler. Aktiv-kjeden hadde i tredje kvartal 3.411 formidlinger (2.581), som er en økning på hele 32,2 prosent

Netto driftsinntekter for Eika Gruppen utgjorde i kvartalet 846 millioner kroner (778), som er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Samlede driftskostnader var på 236 millioner kroner (228) i andre kvartal, som utgjør en økning på 3,7 prosent.

Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. For tredje kvartal utgjorde provisjoner til distributører 169 millioner (157) og så langt i år 492 millioner kroner (477).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 470 milliarder. www.eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 20205.2.2021 12:22:53 CET | Pressemelding

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom