Eika Gruppen

Gode resultater i Eika Gruppen

Del

Godt skaderesultat og god verdipapiravkastning samt reduserte kostnader bidro til det gode kvartalsresultatet. Eika Gruppen fikk i andre kvartal et resultat før skatt på 269 millioner (215). Resultatet hittil i år endte på 300 millioner (294). Resultatet etter skatt hittil i år på 227 millioner (225) ga en annualisert EK-avkastning i kvartalet på 21,4 % (22,1).

De vesentligste bidragene til resultatet i 2. kvartal er bedre resultat på forsikringsområdet og høyere inntekter fra verdipapirer sammenlignet med samme periode i fjor. På forsikring har en forbedret prising av risiko, kombinert med få storskader, vært de vesentligste bidragene til det gode resultatet. Koronasituasjonen økte antallet skadeutbetalinger på reiseforsikring, mens antallet skader på blant annet motorvogn falt. Etter det kraftige fallet i verdipapirmarkedet i første kvartal hentet markedet seg tilbake i 2. kvartal. Dette gjenspeiles også i Eika Gruppens gode avkastning på verdipapirer i 2. kvartal. Eika har også hatt en vekst på spareområdet i perioden. Med blant annet 134.500 aktive spareavtaler har porteføljen til forvaltning økt med mer enn 16 prosent i løpet av kvartalet til nær 49 milliarder kroner. Eiendomsmegling i Aktiv-kjeden med 80 meglerkontorer viste også en sterk utvikling med 3.187 formidlinger i andre kvartal, en økning på 4,6 prosent fra samme periode i fjor.

- Koronapandemien har preget hele samfunnet siden slutten av første kvartal og ingen kan i dag si noe sikkert om hvor lenge situasjonen vil vedvare. Eika fortsetter derfor dugnadsarbeidet for å minimere risiko for liv og helse og for å bidra til det samfunnskritiske arbeidet for å opprettholde finansiell infrastruktur og velfungerende finansielle tjenester. Våre smittevernstiltak følger myndighetenes anbefalinger og Eika har gjennom hele kvartalet og fortsetter inn i 3. kvartal med flertallet av medarbeiderne på hjemmekontor og digitale møter. Selskapets engasjerte og lojale medarbeidere kombinert med en solid teknologisk infrastruktur har sikret fortsatt høy produktivitet og leveranseevne i hele konsernet, med gode tilbakemeldinger fra kunder, alliansebankene og våre medarbeidere, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.

Netto driftsinntekter for Eika Gruppen utgjorde i kvartalet 886 millioner kroner (780), som er en økning på 13,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De vesentligste bidragene til inntektsøkningen er en vekst i netto premieinntekter på 53 millioner kroner, tilsvarende 8,6 prosent og 84 millioner kroner i høyere inntekter fra verdipapirer sammenlignet med samme periode i fjor.

Samlede driftskostnader var på 228 millioner kroner (244) i andre kvartal, som utgjør en nedgang på 6,7 prosent. For årets to første kvartaler samlet var driftskostnadene på 463 millioner kroner mot 472 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, som er en nedgang på 1,9 prosent.

Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. For andre kvartal utgjorde provisjoner til distributører 163 millioner kroner (163) og så langt i år 322 millioner kroner (320).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Solid kvartalsresultat i Eika Forsikring30.10.2020 13:53:05 CETPressemelding

Samtidig som samfunnet preges av stigende smittetrend og usikkerhet grunnet lokale utbrudd av COVID-19, leverer Eika Forsikring gode resultater i tredje kvartal. –«Kundenærhet gjennom lokalbankene og fokus på analytiske prismodeller gir oss forutsigbarhet også i usikre tider. Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 med et høyt antall skader knyttet til avbestillinger på reiseforsikringen, men skadeprosenten i kvartalet og så langt i år er allikevel god på grunn av lavt storskadeinnslag på boligporteføljen og noe lavere frekvens på motorproduktene» sier adm.dir Trond Bøe Svestad.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom