Møller Mobility Group

Gode resultater for Møller Mobility Group

Del

Til tross for et svekket nybilmarked leverer Møller Mobility Group et sterkt andre tertial, med et samlet resultat før skatt på 966 millioner kroner.

Konsernsjef Petter Hellman  i Møller Mobility Group.
Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Resultatet er 60 millioner kroner bedre enn samme periode i 2019, og drives blant annet av en sterk utvikling i bruktbilsalget og en solid omsetning på servicemarkedet. Samlet sett endte omsetningen per andre tertial på 20,8 milliarder kroner, mot 20,5 milliarder kroner for tilsvarende periode i 2019.

- Jeg er stolt av hvordan organisasjonen vår har håndtert alle de utfordringene 2020 så langt har ført med seg. Bransjen står overfor store strukturelle endringer, og vår evne til å prestere i usikre tider blir et av våre sterkeste konkurransefortrinn fremover, sier Petter Hellman, konsernsjef i Møller Mobility Group.

I likhet med resten av samfunnet, ble Møller Mobility Group i stor grad påvirket av covid-19-pandemien. I perioden mars til mai førte stengte fabrikker og et kraftig fall i nybilsalget til usikkerhet for store deler av bilbransjen. Siden da har Møller Mobility Group, primært drevet av det norske markedet, opplevd en sterk utvikling innen forretningsområdene nybilsalg, bruktbilsalg og servicemarked.

- I den første fasen av pandemien så vi utfordringene særlig i den norske importvirksomheten, hvor vi fikk et omsetningsfall på 70 prosent sammenlignet med fjoråret. Men vi har gjenvunnet kontrollen, og bak resultatet vi skapte i andre tertial ligger hardt arbeid i samtlige markeder og segmenter vi opererer i, sier Hellman.  

Den norske bilimportvirksomheten i Harald A. Møller AS oppnådde et resultat før skatt på 458 millioner kroner, mot 641 millioner i 2019. Nedgangen skyldes svekkede marginer på nye biler, og et omsetningsfall på nybilsalget med fem prosent sammenlignet med andre tertial i fjor.

Bilforhandlervirksomheten i Norge og Sverige, Møller Bil, fikk et resultat før skatt på 509 millioner kroner, mot 244 millioner kroner i 2019. Det til tross for nedgangen i totalmarkedet for nye biler både Norge og Sverige. Møller Bil klarte i stor grad å opprettholde omsetningen gjennom våren og sommeren takket være god tilgang på lagerbiler, solid bruktbilssalg og økt omsetning i servicemarkedet, alle viktige drivere for resultatfremgangen.

Bilfinansieringsvirksomheten Volkswagen Møller Bilfinans fikk et resultat før skatt på 232 millioner kroner, mot 211 millioner i 2019. Møller Mobility Groups andel på 49 prosent utgjorde 89 millioner kroner etter skatt.

Møller Mobility Groups virksomhet i Baltikum, med både bilimport og bilforhandlere, oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 53 millioner kroner, mot 122 millioner kroner i 2019. Markedet har bedret seg noe etter en vår med omsetningsfall på opp mot 80 prosent.

Møller Mobility Group anslår fortsatt at over halvparten av personbilmarkedet i Norge blir elektrisk i 2020, men forventer at totalmarkedet blir redusert med om lag 10 prosent, til om lag 130.000 personbiler og 30.000 varebiler. Markedet i Sverige forventes å gå tilbake omtrent like mye som det norske markedet, og i Baltikum forventes en markedsreduksjon på opptil 40 prosent.

Det er nå gjennomført grep for å kutte kostnader i hele Møller Mobility Group, dette for å redusere risiko i møte med fortsatt usikre tider.

I løpet av perioden april-september har Møller Mobility Group gjennomført en bemanningsreduksjon på om lag 330 årsverk, fordelt på rundt 160 årsverk i Baltikum, 150 årsverk i Norge og 20 årsverk i Sverige.

- Vi har en sterk finansiell posisjon, en attraktiv modellportefølje og en organisasjon som gjennom 2020 har vist evne til å håndtere store utfordringer. De grepene vi har tatt nå handler både om at vi befinner oss i en pandemisituasjon vi fortsatt ikke vet omfanget og varigheten av, og at vi står overfor store strukturelle endringer i bilbransjen. Nå har vi alle forutsetninger for å forsvare, og styrke, posisjonen vår fremover, sier Hellman.

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Petter Hellman  i Møller Mobility Group.
Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
Last ned bilde

Om Møller Mobility Group

Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.moller.no

Følg pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Møller Mobility Group på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Ida Pernille Hatlebrekke (30 år) ny leder for Klima & Miljø i Møller Mobility Group10.5.2021 10:00:00 CEST | Pressemelding

Møller Mobility Groups nye konsernstrategi gir tydelig retning for at bærekraft blir stadig viktigere for å drive forretning. «Miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi blir nøkkelbegreper i tiden fremover. For å styrke Møller Mobility Groups arbeid med kommunikasjon og bærekraft er Ida Pernille Hatlebrekke ansatt i en nyopprettet stilling som leder for Klima & Miljø. Hun starter 1. juni,» sier Paul Hegna, konserndirektør Bærekraft og Kommunikasjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom