Mattilsynet

Gode resultater etter Merkesjekken 2018

Del
Mattilsynet sjekket i 2018 merkingen på 209 brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Bransjen satte i gang flere tiltak og en oppfølgingsundersøkelse viser at nesten alle merkefeilene nå er rettet.
Mattilsynet sjekket i 2018 over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Nå er nesten alle feil rettet opp, eller produktene er tatt ut av sortimentet (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Mattilsynet sjekket i 2018 over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Nå er nesten alle feil rettet opp, eller produktene er tatt ut av sortimentet (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

Merkesjekken 2018 ble gjennomført av Mattilsynets inspektører over hele landet i tidsrommet april til juni og 209 produkter fra 86 virksomheter ble merkevurdert. Mattilsynet fant større eller mindre avvik ved ca. 85 prosent av disse. Produktene var produsert både i og utenfor Norge. De vurderte produktene utgjør en relativt liten andel av brødvarene som finnes på markedet.

De fleste feilene var knyttet til ingrediensliste, allergener og næringsdeklarasjon for alle produktkategorier. Det ble funnet relativt få feil på ernærings- og helsepåstander og nøkkelhull. Ingen av merkefeilene har representert noen helsefare for forbrukere.

Mattilsynet har nå sett på hva som har skjedd med de 177 produktene som fikk merknader. Per oktober 2019 har 167 produkter riktig merking, eller er tatt ut av sortimentet. Noen av produsentene har fått lengere tid til å endre merkingen.

-Vi er fornøyde med effekten Merkesjekken 2018 har hatt for korrekt merking av brød og brødvarer. Vi vil gi ros til Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og NHO Mat og Drikke, som hjalp til å følge opp funnene i Merkesjekken med sine medlemsbedrifter, sier Merethe Steen, seksjonssjef for merking og kvalitet i Mattilsynet. 

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført nasjonale tilsynskampanjer rettet mot merking av mat. I Merkesjekken 2018 omfattet kampanjen:

  • Betegnelse, ingrediensliste, god opplysningspraksis, allergener, mengdeangivelse og  næringsdeklarasjon i forhold til matinformasjonsforordningen.
  • Brødskala`n.
  • Merking med ernærings- og helsepåstander jf. forskrift om ernærings- og helsepåstander.
  • Utforming og vilkår for bruk av Nøkkelhullet, jf. nøkkelhullforskriften.

I Merkesjekken 2019 er det frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpoteter, som har blitt undersøkt. Tilsynet ble gjennomført i perioden august til oktober, og resultatet av vil være klart i første kvartal 2020.

Kontakter

Bilder

Mattilsynet sjekket i 2018 over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Nå er nesten alle feil rettet opp, eller produktene er tatt ut av sortimentet (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Mattilsynet sjekket i 2018 over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Nå er nesten alle feil rettet opp, eller produktene er tatt ut av sortimentet (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom