Avinor

Gode læringspunkter i RISE-rapport

Del

Avinor har gått gjennom DSB og DiBKs rapport etter brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn.

Da parkeringshuset ble bygget benyttet Avinor, som vi pleier, rådgivere med sentral eller lokal godkjenning innenfor ulike fagfelt –  da også for brannteknisk prosjektering. 

De brannfaglige anbefalinger som ble gitt, ble lagt til grunn og benyttet i prosjektet

Brannvesenet gjennomførte tilsyn ved lufthavnen, og avvik ble lukket der det ble registrert. Avvik som omhandlet manglende risikoanalyse ved parkeringshuset ble tatt tak i, og gjennomført i samarbeid med ekstern brannrådgiver. Tilbakemeldingen fra brannvesenet var at avviket ble lukket og funnet i orden.

I prosjektet som nå pågår med å gjenoppbygge parkeringshuset og valg av branntekniske løsninger, vil de erfaringer man har høstet være med i de videre vurderingene. 

- Vi ​fremholder at bygget som brant var bygget etter utarbeidet brannkonsept basert på gjeldende forskrift/veiledning  for brannklasse 3, sier Anette Sigmundstad, lufthavndirektør Stavanger lufthavn Sola.​

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom