Den norske kirke

Gode kår for et livssynsåpent samfunn

Del

Trossamfunn utgjør viktige fellesskap, skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen. Den nye regjeringen ønsker et livssynsåpent samfunn med en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.

Adm. dir. i KA Marit Halvorsen Hougsnæs og leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: KA og Kirkerådet/Kolonihaven
Adm. dir. i KA Marit Halvorsen Hougsnæs og leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: KA og Kirkerådet/Kolonihaven

– Regjeringen signaliserer at den vil samarbeide med trossamfunnene for å skape rausere lokalsamfunn. Den norske kirke er til stede over hele landet med kirkebygg og kompetente medarbeidere, og vi vil ta vårt ansvar som landets folkekirke. Jeg ser frem til godt samarbeid med barne- og familieminister Kjersti Toppe og regjeringen, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. 

– Hurdalsplattformen gir positiv anerkjennelse til vår sektor som helhet, inkludert frivilligheten, og viser forståelse for den samfunnsmessige betydning den har, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs. – Det er også positivt at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om å sette i stand landets middelalderkirker i stein. Dette er et viktig steg i et større arbeid for å hente inn etterslepet på vedlikehold av landets kirkebygg, fortsetter hun.

Statsbudsjettet blir første prøve

Den nye regjeringen tiltrer torsdag. En av de første oppgavene blir å arbeide frem en tilleggsproposisjon til budsjettet.

– Dette blir den første testen på regjeringens politikk for det livssynsåpne samfunnet. Den norske kirke trenger stabilitet og forutsigbarhet i finansieringen dersom vi skal fylle vår oppgave som en landsdekkende folkekirke. Regjeringen må også ta grep for å sikre vedlikehold av kulturminnene kirken forvalter, sier Raaum.

– Vi ønsker makt bak ordene om istandsetting av kirkebyggene. Den avtroppende regjeringens forslag er ikke på langt nær tilstrekkelig dersom kirkene skal settes i stand til tusenårsjubileet i 2030, sier Halvorsen Hougsnæs.

Vil styrke frivillige organisasjoner og ideelle barnehager

Kirken er en viktig del av infrastrukturen og beredskapen lokalt. Mye av kirkens frivillige arbeid skjer i samarbeid med et mangfold av organisasjoner. Hurdalsplattformen svarer på kirkeledernes forventninger om økt støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og andre frivillige aktører.

For menighetsbarnehagene gir plattformen melding om en ny retning i reguleringen av private barnehager. Men samtidig som regjeringen melder at den vil stramme inn kontrollen, understreker de at små privateide og ideelle barnehager skal få bedre rammevilkår enn i dag.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Adm. dir. i KA Marit Halvorsen Hougsnæs og leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: KA og Kirkerådet/Kolonihaven
Adm. dir. i KA Marit Halvorsen Hougsnæs og leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: KA og Kirkerådet/Kolonihaven
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke