Eika Gruppen

God underliggende drift og en konservativ investeringsportefølje bidro til et tilfredsstillende resultat

Del

Eika Gruppen fikk i første kvartal et resultat før skatt på 31 millioner kroner (78). Resultatet etter skatt er på 29 millioner kroner (62) og ga en annualisert EK-avkastning på 5,5 % (12,5).

God underliggende drift er hovedårsaken til at konsernet oppnådde et tilfredsstillende resultat selv om det ligger under konsernets forventning. Forsikringsvirksomhetens gode skaderesultat bidro mest til konsernets resultat for første kvartal. Konsernet har lav markedsrisiko knyttet til sine investeringer, men den ekstra-ordinære situasjonen har medført et netto tap på verdipapirer i første kvartal følge av usikkerheten som foreligger. Etter et resultat under forventing i første kvartal har konsernet i april måned oppnådd meget gode resultater. Konsernet forventer et resultat i perioden januar til april på om lag 150 millioner kroner som er bedre enn forventet og på nivå med fjoråret.

- Konsekvensene av tiltak som ble igangsatt som følge av koronautbruddet har rammet hele samfunnet hardt. Etter en god start på 2020, er vi i dag rammet av mye usikkerhet. Situasjonen er ekstraordinær og krever ekstraordinære tiltak og lederskap. Eika Gruppen skal bidra både til den nasjonale dugnaden for å minimere risiko for liv og helse og til det samfunnskritiske arbeidet med å opprettholde finansiell infrastruktur og velfungerende finansielle tjenester i krisetid, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.

- I mange lokalsamfunn er lokalbanken med sin lokale tilstedeværelse den viktigste kilden til finansiering av det lokale næringslivet og samfunnet ellers. Et næringsliv som mange steder i dag er hardt rammet av krisen, sier Toft Karlsen. Eika og lokalbankenes viktigste mål i denne situasjonen er å leve opp til sin visjon om å være ved kundens side og samtidig bidra til vekst og utvikling når samfunnet etter hvert går mot en stabilisering og det blir tid for atter å rette blikket fremover, understreker konsernsjefen i Eika.

Netto driftsinntekter for Eika Gruppen utgjorde i kvartalet 749 millioner kroner (775), en nedgang på 3,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nettoverdiendring på konsernets samlede finansielle investeringer var i kvartalet på - 58 millioner kroner. Samlede driftskostnader i kvartalet var på 236 millioner kroner (228).

Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. For første kvartal utgjorde provisjoner til distributører 159 millioner kroner (157).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eika Gruppen Nøkkeltall Q1 2020
Eika Gruppen Nøkkeltall Q1 2020
Last ned bilde
Eika Gruppen Delårsrapport Q1 2020
Eika Gruppen Delårsrapport Q1 2020
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Solid kvartalsresultat i Eika Forsikring30.10.2020 13:53:05 CETPressemelding

Samtidig som samfunnet preges av stigende smittetrend og usikkerhet grunnet lokale utbrudd av COVID-19, leverer Eika Forsikring gode resultater i tredje kvartal. –«Kundenærhet gjennom lokalbankene og fokus på analytiske prismodeller gir oss forutsigbarhet også i usikre tider. Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 med et høyt antall skader knyttet til avbestillinger på reiseforsikringen, men skadeprosenten i kvartalet og så langt i år er allikevel god på grunn av lavt storskadeinnslag på boligporteføljen og noe lavere frekvens på motorproduktene» sier adm.dir Trond Bøe Svestad.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom