Eika Gruppen

God bestandspremievekst og solid lønnsomhet

Del

Premieinntektene fortsetter den positive utviklingen, og bestandspremien endte i andre kvartal på kr. 3.390 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 8,1 prosent fra 31. desember 2020. Selskapet har opplevd en kundeøkning på om lag 1.800 kunder hittil i 2021, og forventer videre økning når distribusjonsavtalen med Virke Forsikring trer i kraft fra 01.01.22.

– «Det forsikringstekniske resultatet er vesentlig bedre enn samme periode i fjor, og første halvår under ett er også meget sterkt. Reduksjon i antall storskader sammenlignet med Q2 2020 samt færre skader totalt er en viktig bidragsyter til denne utviklingen. Dette resulterte i en combined ratio på 71,4 % i Q2 2021. Eika Forsikring har i perioden hatt høyt aktivitetsnivå, med bla. lansering av automatisert skadeoppgjør og ytterligere styrking av partnerdistribusjon, og det er gledelig å se at lokalbankene virkelig løftet salget sitt i perioden», sier adm.dir. Trond Bøe Svestad.

Skadeutvikling

Skadeomfanget innen privatmarkedet for andre kvartal 2021 viser en nedadgående trend, med en reduksjon i totalt antall skader fra foregående år. Antall skadesaker innen fritidsbolig har gått ned, mens antall kaskoskader på bil opplever en mindre økning. Både fritidsbåt og reise har positiv utvikling med lavere skadetall enn tilsvarende periode i fjor. Kvartalet resulterte også i en betydelig nedgang i antall rapporterte storskader sammenlignet med Q2 2020.

For næring var det en samlet økning i skadeomfang i andre kvartal, primært drevet av storskader.

Automatisert skadeoppgjør

I mai lanserte selskapet sitt første helautomatiske skadeoppgjør etter avbestilling av reiser ved sykdom. Denne typen løsninger er med på å øke tempoet og kapasiteten i skadeoppgjør vesentlig. Dette er kun første lansering av automatisert skadeoppgjør, og løsningen vil fremover bli rullet ut også for flere forsikringsprodukt.

Avtale med Virke Forsikring

Eika Forsikring har i perioden inngått distribusjonsavtale med Virke Forsikring, som innebærer at Eika Forsikring fra 01.01.22 vil være leverandøren til Virke på alle skadeforsikringsprodukter som deres medlemsbedrifter har behov for. Virke Forsikring har i dag om lag 1400 bedriftskunder med totalt 80 millioner i årlige premieinntekter. Disse blir ved forfall flyttet til Eika Forsikring, og avtalen innehar et betydelig vekstpotensial.

Voksende bestandspremie

Premieveksten i selskapet er god både i andre kvartal og så langt i år. Bestandspremien per 30. juni 2021 utgjør 3.390 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 8,1 prosent fra 31. desember 2020.

Nøkkeltall

2. kvartal

Hittil i år

2021

2020

2021

2020

Resultat før skatt (millioner kroner)

243

248

299

273

Finansresultater (millioner kroner)

17

93

37

51

Combined Ratio (prosent)

71,4 %

77,5 %

83,3 %

84,1 %

Mer detaljert informasjon er å finne i delårsrapport for Q2 på: https://eika.no/eika-alliansen/arsrapporter

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom bankene i Eika Alliansen og Sparebanken Møre. Produktene er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring AS er datterselskap i Eika Gruppen AS og har sitt hovedkontor på Hamar.

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

 

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Eika Forsikring - 3. kvartal 2021: God bestandspremievekst og lav skadeprosent gir sterkt resultat27.10.2021 14:53:23 CEST | Pressemelding

Årets tredje kvartal preges av god vekst samt fravær av storskader og naturhendelser. Samfunnets gradvise gjenåpning muliggjorde gjennomføring av aktiviteter som har måttet utgå under Covid-19, og medførte økt aktivitetsnivå på flere områder. Dette preger også resultatene for perioden. Bestandspremien per 30. september 2021 utgjør 3.434 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 7,2 prosent fra 31. desember 2020. Økningen skyldes også en kundeøkning på om lag 2.500 kunder ila året, en utvikling man forventer skal vedvare fremover i lys av nært forestående samarbeid med Virke Forsikring fra 01.01.22.

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom