Glitre Nett vil ta en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet

Del
Glitre Nett ble navnet på nettselskapet som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi. Ambisjonene og målet for det nye fusjonerte nettselskapet er å ta en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet og det grønne skiftet.
Austerdalen Transformatorstasjon - Kvinesdal
Austerdalen Transformatorstasjon - Kvinesdal

− Nettselskapet har en nøkkelrolle for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Tiden vi nå står i viser for alvor at strømnettet er vår viktigste infrastruktur for fremtiden. Skal Norge nå klimamålene må vi bruke radikalt mindre fossil energi og betydelig mer fornybar strøm. Denne strømmen må transporteres. Uten nettselskapet blir det ingen grønn omstilling, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.

Legger til rette for samfunnsutvikling
− Det snakkes mye om økt elektrifisering og hvordan vi kan nå klimamålene, men det som det ikke snakkes like mye om er infrastrukturen som kreves for å få dette til. Når det skal bygges batterifabrikk i Arendal, eller ny industri skal etableres i Buskerud, så krever det mye av strømnettet. Nye linjer må bygges, og vi skal legge til rette både for industriutvikling, samfunnsutvikling og det grønne skiftet i våre regioner, sier Tore Morten Wetterhus.

Solid kompetansemiljø
− De to fusjonerte nettselskapene utfyller hverandre på en god måte, og den nye organisasjonen har en bred og god kompetanse knyttet til analyse, prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Målet for Glitre Nett er at vi skal være et av de aller beste kompetansemiljøene på strømnett i Norge. Det betyr at vi skal kombinere erfaring med både nytenkning og bruk av ny teknologi, og sørge for å rekruttere god kompetanse inn i selskapet fremover, sier Tore Morten Wetterhus.

Et av de største nettselskapene i Norge
Glitre Nett vil bli det nest største nettselskapet i Norge med vel 320.000 nettkunder. Totalt har selskapet mer enn 30.000 km med regionalnett og distribusjonsnett i sitt forsyningsområde, 133 transformator- og koblingsstasjoner, mer enn 12.000 nettstasjoner, og vel medarbeidere. Nå er også ledergruppen i det nye nettselskapet på plass.

Ny selskapsledelse
− Vi har samlet et godt og sterkt lag med dyktige ledere fra begge de fusjonerte nettselskapene. Sammen med dem og alle våre medarbeidere ser jeg fram til å utvikle et godt og effektivt nettselskap, sier Tore Morten Wetterhus. Slik ser den nye ledergruppen i Glitre Nett ut:

Administrerende direktør : Tore Morten Wetterhus
Leder mennesker, kommunikasjon og bærekraft: Cathrin Bretzeg
Leder teknologi, systemutvikling og IKT sikkerhet: Otto Andreas Rustand
Leder økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring: Hanne Margrete Lenes Solem
Leder nettstrategi, prosesser og metode: Linda Jenssen
Leder Kunde: Per Gøran Bergerud
Leder Nettutbygging: Torhild P. Fjermedal
Leder drift og vedlikehold: Petter Tollefsen
Leder operativ drift og beredskap: Eivind Ruud

Kontakter

Bilder

Austerdalen Transformatorstasjon - Kvinesdal
Austerdalen Transformatorstasjon - Kvinesdal
Last ned bilde

Om Glitre Nett

Glitre Nett
Glitre Nett AS


http://www.glitrenett.no

Fakta om Glitre Nett

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag.

Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 350 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.