Kystverket

Glede over avtale om NTP-forskuttering i Gamvik kommune

Del

I dag ble avtalen om å forskuttere fiskerihavne- og farledsprosjektet Gamvik fiskerihavn, signert av Kystverket og Gamvik kommune.

Ordfører Trond Einar Olaussen og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Gamvik fiskerihavn. (Foto: Kystverket)
Ordfører Trond Einar Olaussen og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Gamvik fiskerihavn. (Foto: Kystverket)

Avtalen har sin bakgrunn i et vedtak i Stortinget som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Kystverket har fått i oppdrag fra SD å administrere ordningen videre.

– Formålet med ordningen er å kunne gjennomføre prosjektene tidligere enn angitt i NTP. På den måten kan disse kommunene få en raskere gevinstrealisering i form av økt verdiskaping, takket være sikrere innseiling, tilrettelegging for større fartøy og nye næringsareal, forklarer kystdirektør Einar Vik Arset.

72 millioner kroner
For 2018 ble det bevilget 350 millioner kroner til formålet og for 2019 nye 200 millioner kroner. Avtalen som nå er signert med Gamvik kommune er den andre i ordningen. Den første ble signert i går, med Berg kommune i Troms. Avtalen med Gamvik kommune er på 72 millioner kroner.

– Dette er en glad dag for Gamvik kommune. Forskutteringen gir oss muligheten til å utvikle havna i Gamvik og fiskerinæringen her videre. Så det tiltaket vi vi får på plass nå, med mudring og ny molo i Gamvik, er vi takknemelige for, fastslår ordfører Trond Einar Olaussen.

Gamvik fiskerihavn
Prosjektene som har fått forskutteringsavtale er valgt etter en søknadsrunde, der Samferdselsdepartementet har stått for saksbehandlingen. Kommunene som får forskuttert sine prosjekt har på forhånd fått prosjekteringsgrunnlaget som Kystverket har utarbeidet. Så må kommunene ferdigstille prosjekteringen og gjennomføre byggetiltakene.

Prosjektet i Gamvik kommune, Gamvik fiskerihavn, omfatter forlengelse av molo og utdyping i havna. Molotiltaket er en forlengelse av Ringskjærmoloen og omfatter bygging av en ny molo med en lengde på om lag 180 meter. Utdypningstiltaket skal gi en dybde foran kaiene og manøvreringsarealet som er tilpasset behovene i havna. I havnen etableres en vendesirkel som er tilpasset store fiskefartøy og mindre lastebåter. Dette innebærer sprenging og mudring ned til 7 meters dybde. I tillegg etableres det egnede deponier for mudringsmasser.

Nøkkelord

Bilder

Ordfører Trond Einar Olaussen og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Gamvik fiskerihavn. (Foto: Kystverket)
Ordfører Trond Einar Olaussen og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Gamvik fiskerihavn. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde
På trappa på Slettnes fyr, fra venstre: Ordfører Trond Einar Olaussen, varaordfører Gunn Mari Kristiansen, regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen, havnesjef i Gamvik Torfinn Vassvik, kystdirektør Einar Vik Arset og avdelingsdirektør i Kystverket Sven Martin Tønnessen. (Foto: Kystverket)
På trappa på Slettnes fyr, fra venstre: Ordfører Trond Einar Olaussen, varaordfører Gunn Mari Kristiansen, regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen, havnesjef i Gamvik Torfinn Vassvik, kystdirektør Einar Vik Arset og avdelingsdirektør i Kystverket Sven Martin Tønnessen. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom