Kystverket

Glede over avtale om NTP-forskuttering i Berg kommune

Del

I dag ble avtalen om å forskuttere fiskerihavne- og farledsprosjektet Innseiling Senjahopen i Berg kommune i Troms signert.

Ordfører Roar Jakobsen i Berg kommune og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Innseiling Senjahopen. (Foto: Kystverket)
Ordfører Roar Jakobsen i Berg kommune og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Innseiling Senjahopen. (Foto: Kystverket)

Avtalen har sin bakgrunn i et vedtak i Stortinget som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Kystverket har fått i oppdrag fra SD å administrere ordningen videre.

– Formålet med ordningen er å kunne gjennomføre prosjektene tidligere enn angitt i NTP. På den måten kan disse kommunene få en raskere gevinstrealisering i form av økt verdiskaping, takket være sikrere innseiling, tilrettelegging for større fartøy og nye næringsareal, forklarer kystdirektør Einar Vik Arset.

For 2018 ble det bevilget 350 millioner kroner til formålet og for 2019 nye 200 millioner kroner. Avtalen som nå er signert med Berg kommune er den første i ordningen, og er på 127 millioner kroner.

– En stor dag for Berg kommune
– Dette er en stor dag for Berg kommune. Endelig er forskutteringsavtalen for utdyping av innseiling og utdyping foran kaiene underskrevet. Nå kan arbeidet med havna starte. Prosjektet skal gi større dybde og et stort nytt industriområde på ca. 45 000 kvadratmeter. Nå ser vi store muligheter for en god utvikling i Senjahopen som vil gi ringvirkninger i region. Næringsaktører få endelig et nytt industriområde for utvikling av sin aktivitet. Det er jobbet tett med næringslivet i Senjahopen for å få på plass en forskuttering, så i dag er det nok flere som er godt fornøyd, sier ordfører i Berg kommune, Roar Jakobsen.

– Investeringene som nå skal realisere en ny utbygging vil gi vekst, innovasjon og ringvirkninger som vil gagne hele fiskeriregionen. Senja Kommune vil på alle måter se ringvirkninger av denne fantastiske satsingen. All ære til jobben som er gjort av Berg kommune, regjering og Kystverket. Uten forskutteringordningen som ble vedtatt i 2018 hadde ikke dette vært mulig, understreker fylkespolitiker Line Miriam Haugen (Frp).

Innseiling Senjahopen
Prosjektet Innseiling Senjahopen er valgt etter en søknadsrunde, der Samferdselsdepartementet har stått for saksbehandlingen. Kommunene som får forskuttert sine prosjekt har på forhånd fått prosjekteringsgrunnlaget som Kystverket har utarbeidet. Så må kommunene ferdigstille prosjekteringen og gjennomføre byggetiltakene.

Prosjektet omfatter utdypning i ytre del av renna til 11 meters dybde, og resterende del av innseilingen til 10 meters dybde. Havneområdet vil få differensierte dybder. I tillegg vil muddermasser brukes til etablering av nytt nærings- og industriareal. Mudringsmasser i innseiling og foran kaier er estimert til totalt om lag 235 000 kubikkmeter. Av dette planleges om lag 200 000 kubikkmeter deponert til ny innfylling og cirka 35 000 kubikkmeter lagt i sjødeponi.

Arbeidet skal etter planen starte i løpet av høsten 2019 og ta 18 måneder.

Nøkkelord

Bilder

Ordfører Roar Jakobsen i Berg kommune og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Innseiling Senjahopen. (Foto: Kystverket)
Ordfører Roar Jakobsen i Berg kommune og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for Innseiling Senjahopen. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde
Fra venstre: Ordfører Roar Jakobsen i Berg kommune, kystdirektør Einar Vik Arset, regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen og fylkespolitiker Line Miriam Haugen (Frp). (Foto: Kystverket)
Fra venstre: Ordfører Roar Jakobsen i Berg kommune, kystdirektør Einar Vik Arset, regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen og fylkespolitiker Line Miriam Haugen (Frp). (Foto: Kystverket)
Last ned bilde
Fra venstre: Avdelingsdirektør i Kystverket Sven Martin Tønnessen, rådmann Berg kommune Wenche Pedersen, sjefingeniør i Kystverket Jarle Strand, ordfører Roar Jakobsen, kystdirektør Einar Vik Arset, fylkespolitiker Line Miriam Haugen (Frp) og regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen. (Foto: Kystverket)
Fra venstre: Avdelingsdirektør i Kystverket Sven Martin Tønnessen, rådmann Berg kommune Wenche Pedersen, sjefingeniør i Kystverket Jarle Strand, ordfører Roar Jakobsen, kystdirektør Einar Vik Arset, fylkespolitiker Line Miriam Haugen (Frp) og regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark Jan Morten Hansen. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom