GK Gruppen

GK Gruppen tar bærekraft på alvor og lanserer sin første ESG-rapport

Del

I stedet for å «bare» lage en bærekraftsrapport, tar GK Gruppen 30 ESG-indikatorer inn som sentrale måleparametere for sin virksomhetsstyring og har gjort veien mot et enda mer bærekraftig selskap som sin hovedstrategi.

Konsernsjef Kim Robert Lisø og direktør for kommunikasjon og bærekraft Guro Steine i GK Gruppen presenterer konsernets første ESG-rapport. (Foto: GK)
Konsernsjef Kim Robert Lisø og direktør for kommunikasjon og bærekraft Guro Steine i GK Gruppen presenterer konsernets første ESG-rapport. (Foto: GK)

Bærekraft er helt sentralt i GKs nye konsernstrategi og visjon om å være et klimaforbilde. Det familieeide selskapet har hatt langsiktighet og miljøfokus i sin ryggrad helt fra etableringen i 1964, men tar nå helt bevisste og strategiske valg for å sikre at selskapet bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

- Vi ønsker å vise at vi tar bærekraft på alvor og for å sikre at vårt arbeid mot bærekraftsmålene faktisk blir en integrert del av drift og styring, velger vi å kartlegge og rapportere på en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og viskomhetsstyring (ESG). De samme indikatorene skal være KPI-er for vår generelle strategioppfølging og måling i GK, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

Frivillig rapportering

GK Gruppen er ikke lovpålagt å utarbeide en bærekraftsrapport eller rapportere i tråd med et ESG-rammeverk, men som medlem av UN Global Compact, FNs nettverk for et bærekraftig næringsliv, har selskapet forpliktet seg til å følge FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og rapportere på det årlig.

GK har valgt å benytte Nasdaqs ESG-guide som rammeverk for rapporteringen. Dette består av totalt 30 indikatorer om alt fra klimagassutslipp, kvinneandel og HMS-statistikk til styringsdokumenter og kvalitetssikring. Rapportering for mange disse ESG-indikatorene krever betydelig datainnsamling og beregning av effekter og i GK har mange deler av organisasjon vært engasjert for å kartlegge og fremskaffe nødvendig data og informasjon.

Gir tydelige og kvantitative målsettinger

- Arbeidet med rapporteringen har avdekket at vi på noen områder ikke har godt nok datagrunnlag, både på grunn av systemer og rutiner, men også fordi vi har virksomhet i tre ulike land. Denne innsikten bruker vi nå helt konkret når vi f. eks. skal definere ny IT-arkitektur eller vurdere nye systemer og løsninger, slik at vi sikrer at vi fremover får et godt nok datagrunnlag for å kunne vurdere om vi beveger oss i riktig retning mot vårt målbilde, sier Lisø.

Årets ESG-rapport har gjort at GK har fått helt konkrete tall på hvor selskapet er i dag og ikke minst satt tydelige og kvantifiserbare mål for hvor vi skal komme i løpet av strategiperioden.

- Det var viktig for oss at ikke bærekraftsrapporten bare skulle være en beskrivelse av våre ambisjoner og aktiviteter, men faktisk være et helt konkret og operasjonelt verktøy i vår egen bevisstgjøring av hvordan vi i GK jobber med bærekraft i dag og ikke minst fremover, sier Guro Steine, direktør for kommunikasjon og bærekraft i GK.

Handlinger som teller

- Vi blir ikke bærekraftig bare av å lage en bærekraftsrapport - det er handlingene som teller og GK velger å være åpen og transparent om status i dag og bruke dette som input i den videre utviklingen av konsernet. Vi håper at dette kan inspirere andre i vår næring til å gjøre det samme, sier Lisø.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Kim Robert Lisø og direktør for kommunikasjon og bærekraft Guro Steine i GK Gruppen presenterer konsernets første ESG-rapport. (Foto: GK)
Konsernsjef Kim Robert Lisø og direktør for kommunikasjon og bærekraft Guro Steine i GK Gruppen presenterer konsernets første ESG-rapport. (Foto: GK)
Last ned bilde

Lenker

Om GK Gruppen

GK Gruppen
GK Gruppen
Ryenstubben 12
0679 Oslo

22 97 47 00https://www.gk.no

GK Gruppen er Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner med en omsetning på over 6 milliarder kroner. Med mer enn 3000 ansatte og over 100 kontorer i Norge, Sverige og Danmark, leverer vi smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

www.gk.no | www.gk.se | www.gk.dk

Følg pressemeldinger fra GK Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GK Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GK Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom