VID vitenskapelige høgskole

Gjentakende simuleringer gjør sykepleierstudenter bedre forberedt på arbeidslivet

Del

Behovet for nye sykepleiere er økende i en aldrende befolkning. For å møte dette behovet tar utdanningsinstitusjonene nå i bruk simulering av ulike pasientscenarioer som forberedelse og supplement til klinisk praksis. Her får sykepleierstudenter mulighet til å øve gjentatte ganger i en trygg setting. Det gir en positiv effekt i form av kritisk tenkning, klinisk vurdering og selvsikkerhet, viser en doktorgradsavhandling som legges frem 5. april.

Alette Heggernes Svellingen disputerer tirsdag 5. april 2022 ved VID vitenskapelige høgskole campus Bergen.
Alette Heggernes Svellingen disputerer tirsdag 5. april 2022 ved VID vitenskapelige høgskole campus Bergen.

En aldrende befolkning fører til at etterspørselen etter kompetente sykepleiere er stadig økende. Utdanningsinstitusjonene må derfor etablere læringsarenaer med pedagogiske metoder, som gir gode nok læringsresultater til at sykepleierne er best mulig forberedt på en krevende jobbhverdag.

Utdanningsinstitusjonenes mål er å få studentene til å opparbeide seg kunnskap, ferdigheter, faglig integritet og selvsikkerhet som kan anvendes i klinisk praksis. Ikke minst er det viktig å øve på en trygg måte, uten å sette pasienter i fare. Simuleringsbasert opplæring gjør det mulig for studenter, leger og sykepleiere å kombinere kognitiv læring med praktisk øving.

Alette Heggernes Svellingen disputerer tirsdag 5. april 2022 ved VID vitenskapelige høgskole campus Bergen. Hun skal forsvare doktorgradsavhandlingen; «Simuleringsbasert utdanning; effekt av gjentakende simulering i sykepleierutdanningen».

Gjennom to delstudier tar avhandlingen for seg effekten av gjentakende simulering på sykepleierstudentens læringsresultater og kompetanse:

Den første, en systematisk litteraturstudie, viser at gjentakende simulering i sykepleierutdanning kan anvendes som forberedelse, supplement eller erstatning av praksisplasser. Den positive effekten kommer i form av kunnskap, kritisk tenkning, prestasjon, klinisk vurdering og selvsikkerhet.

Den andre, en randomisert og kontrollert studie, undersøker sykepleierstudentenes læringsresultater etter gjentakende simulering gjennom et treårig bachelorstudium. Kvantitative data er innsamlet ved studiestart og etter hvert studieår. Studien dokumenter at flertallet av deltakerne har en fleksibel handlingskompetanse gjennom hele studiet og at studentenes selvsikkerhet øker gjennom bachelorstudiet, uavhengig av gruppetilhørighet og bakgrunn.

Avhandlingen viser at bruk av gjentakende simulering som læringsmetode utvikler studentens kompetanse i samsvar med helsevesenets krav og forventninger.

Om Alette H. Svellingen

Alette H. Svellingen har vært stipendiat ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er utdannet sykepleier (Diakonissehjemmets høgskole, Haraldsplass), intensivsykepleier (Høgskolen i Bergen) og har master i klinisk sykepleie (Universitetet i Nordland).

Om disputasen 5. april

Arrangementet finner sted 5. april 2022, 10.15–16.00 i Ulriksdal 10, Klara Lundes auditorium, VID Bergen. Prøveforelesning og disputas strømmes via Zoom: Klikk her for å delta.

Se ytterligere informasjon her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Alette Heggernes Svellingen disputerer tirsdag 5. april 2022 ved VID vitenskapelige høgskole campus Bergen.
Alette Heggernes Svellingen disputerer tirsdag 5. april 2022 ved VID vitenskapelige høgskole campus Bergen.
Last ned bilde

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole
VID vitenskapelige høgskole
Postboks 184 Vinderen
0319 OSLO

+47 99 09 00 05https://www.vid.no

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Følg pressemeldinger fra VID vitenskapelige høgskole

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra VID vitenskapelige høgskole på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra VID vitenskapelige høgskole

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom