Helse Midt-Norge RHF

Gir midler til to nye Clinical Academic Groups

Del

Myelomatose og Alzheimers blir tema for to nye Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge.

Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson. Foto: NTNU
Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson. Foto: NTNU

Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge, annonserte Clinical Academic Groups (CAG) for første gang i 2019.

I år ble det utlyst ytterligere to CAG med oppstart i 2021. Ved søknadsfristen 3. september hadde det kommet inn ni søknader. Årets tildeling ble vedtatt i Samarbeidsorganets møte den 5. november og gikk til følgende to søknader:

  • Multiple Myeloma in Central Norway, med Tobias S. Slørdahl, St. Olavs hospital, som leder og Therese Standal, NTNU, som nestleder.
  • The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer’s Disease, med Axel Sandvig, NTNU, som leder og Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital, som nestleder.

Svært sterke søknader

I evalueringen pekes det på at begge disse søknadene er vitenskapelig svært sterke, godt organiserte og forankret ved de samarbeidende institusjonene. Begge har potensial for stor klinisk effekt og implementering i hele regionen. I tillegg foreligger det gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt at det er tydelig translasjon mellom forskning og klinikk.

Hver CAG mottar to ph.d.-stipend pluss årlig basisfinansiering på 1 million. Finansieringen gis for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. De involverte partnerinstitusjonene og Samarbeidsorganet har dessuten forpliktet seg til støtte CAG-ene både organisatorisk, teknisk og administrativt slik at de får gjennomført sin faglige aktivitet på en best mulig måte. Det innebærer også aktiv oppfølging fra Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig, påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson.

Imponert over nivået

Gustafsson sier han er imponert over årets søknader og viser til leder av det internasjonale evalueringspanelet, professor Per E. Jørgensen. Jørgensen er godt kjent med CAG fra sin rolle som direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners, hvor det er etablert 16 CAG siden 2017. På vegne av panelet roser Jørgensen det høye nivået i Midt-Norge og sier at det kunne vært tildelt flere CAG dersom det hadde vært mulig.

- Vi er heldige som har fått dette panelet til å vurdere søknadene våre, sier Gustafsson. Det er svært kompetente folk med bred erfaring og som er veldig engasjerte i arbeidet. De søknadene som ikke nådde helt opp i år, får dessuten en skriftlig tilbakemelding fra panelet. Det vil også være nyttig inn mot en eventuell ny søknad neste år.

Foruten Per. E. Jørgensen, har panelet også i år bestått av

Vil bli videreført neste år

CAG skal bidra til å styrke vitenskapelige samarbeid mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen, med mål om høy kvalitet, kompetansebygging og effekt for helsetjenesten. I Samarbeidsorganets møte ble det uttrykt at CAG er et viktig virkemiddel for regionen og en satsning som også vil bli videreført neste år.

De to søknadene som fikk tildeling i år, omfatter følgende regionale samarbeidspartnere: NTNU, St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Ålesund sjukehus, Molde sjukehus og Kristiansund sykehus. I tillegg vil CAG-ene samarbeide med en rekke andre nasjonale og internasjonale partnere.

Det planlegges en markering av årets CAG-tildeling før nyttår. På grunn av smittesituasjonen er det foreløpig ikke avklart tidspunkt og format på arrangementet. Nærmere informasjon om dette vil derfor komme senere.

Bilder

Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson. Foto: NTNU
Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson. Foto: NTNU
Last ned bilde

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom