Nærings- og fiskeridepartementet

Gir likestillings-oppdrag til Nofima

Del

Under fire prosent av norske fiskere er kvinner. Nå skal Nofima på oppdrag av departementet kartlegge tiltak som kan bedre likestillingen i næringen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Det er for få kvinner i fiskerinæringen. Nå ber vi Nofima om å se på tiltak som bidra til bedre likestilling i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Jobber med strategi

I 2020 var bare 360 av 9504 fiskere kvinner. Det tilsvarer en andel på under fire prosent.

– Jeg håper at flere kvinner vil velge fiskeryrket i fremtiden. Det er viktig at næringen tiltrekker seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en likestillingsstrategi for fiskerinæringen. I den forbindelse har departementet bedt Nofima om å lage en rapport som beskriver status og som fremmer forslag til mulige virkemidler og tiltak.

– Nofimas innspill vil være et viktig bidra til denne strategien, sier Ingebrigtsen.

Rapport ferdig i mai

Nofima skal foreslå tiltak som kan legge til rette for bedre likestilling på kort og lengre sikt. Arbeidet skal ledes av seniorforsker Edgar Henriksen, og rapporten skal være ferdig i mai.

– Dette er et svært interessant oppdrag innenfor et viktig område. Selve fiskeridelen av næringen er svært mannsdominert som følge av historikk og kultur. Det skal bli veldig spennende å analysere situasjonen og foreslå tiltak som kan bidra til at vi får fart i utviklingen mot en mer likestilt næring, sier divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima.

I rapporten skal det vurderes om gjeldende regelverk er til hinder for å oppnå bedre likestilling. Det skal også kartlegges og vurderes om det er andre mulige utfordringer for å oppnå bedre likestilling, for eksempel knyttet til rekruttering, finansiering, holdninger, deltakelse i styrende organer i relevante organisasjoner.

Referansegruppe

Som en del av Nofimas arbeid skal det opprettes en referansegruppe som kan gi verdifulle innspill, støtte og veiledning i prosjektet.

Referansegruppen består av personer som kjenner til utfordringer kvinnelige fiskere opplever. De skal også bidra med vurderinger av hva som kan fremme styrket likestilling.

Følgende skal delta i referansegruppen:

Navn

Bakgrunn

Emma Ingebrigtsen

Masterstudent (NTNU), fra en fiskerfamilie i Finnmark (Gjesvær). Oppgaven handler om kvinner i kystfiske. Trondheim

Janita Arhaug

Tidligere trålfisker og tidligere ansatt i «Fiskesprell». Nå NCE Legasea. Ålesund

Ann Jorunn Olsen

Tidligere trålfisker og ansatt i Sjømannsforbundet. Lofoten og Oslo

Signe Sønvisen

Førsteamanuensis NFH, har studert rekruttering. Tromsø

Sandra Andersen Eira

Fisker i åpen gruppe. Samtingsrepresentant. Porsanger

Mari-Ann Johansen

Kystfisker og i styret for Fiskarlaget Nord. Tromvik (Tromsø)

Rita C. Sævik

Dekksoffiser og fiskebåtreder, ringnot. Eggesbønes (Fosnavåg)

Annsofie Kristiansen

Daglig leder i Norges Kystfiskarlag. Flakstad

Roger Hay

Fiskerbåtreder. Sortland

Joakim Martinsen

Fagsjef i Norges Fiskarlag. Trondheim

Det er også opprettet en styringsgruppe for prosjektet, som skal ledes av statssekretær Trine Danielsen.

Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

  • Mariann Frantzen eller Eirin Roaldsen, Pelagisk forening
  • Stine Ytterstad,  Fiskebåt Nord
  • Alice Helleberg, Norges Kystfiskarlag
  • Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget

Likestillingsstrategien skal etter planen være ferdig før sommeren.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom