Nærings- og fiskeridepartementet

Gir 250 millioner til reiselivsnæringen

Del

En ny ordning med 250 millioner kroner i potten skal hjelpe reiselivsnæringen med omstilling og gjenåpning.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge

Ordningen skal gi reiselivsvirksomheter mulighet til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

- Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien. Folk sine reisevaner er dramatisk endret, og store deler av markedet er borte. Derfor innføres en ny ordning der reiselivsaktører kan søke om penger for å omstille seg den nye hverdagen eller for å tilpasse seg smitteverntiltakene som er satt i verk. Vi tror dette bidrar til at flere overlever krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det er Innovasjon Norge som skal administrere ordningen, og bedrifter kan søke om pengene via deres hjemmesider innen 15. september. For å kunne søke må virksomheten ha hatt en gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august på minimum 30 prosent.

Den nye ordningen er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Innovasjon Norge vil legge ut mer informasjon på sine nettsider.

Fakta om ordningen

  • Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for reiselivsnæringen på 250 millioner kroner, som er lagt til Innovasjon Norge, for å hjelpe næringen å omstille seg.
  • Støtten går til virksomheter innenfor reiselivsnæringen som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent, i perioden juni, juli og august.
  • Støtten skal beregnes ut fra budsjetterte kostnader knyttet til opprettholdelse av et kundegrunnlag, tilpasning til smitteverntiltak, og tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser som følge av covid-19 utbruddet.
  • Inntil 80 prosent av kostnadene til omstilling kan dekkes gjennom ordningen. Det kan gis støtte opp til 100 prosent i særskilte tilfeller. Da må søker gi gode argumenter om hvorfor det er nødvendig og berettiget.
  • Ingen virksomheter kan få mer enn 5 millioner kroner i tilskudd 

Nøkkelord

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid14.8.2020 11:43:27 CESTPressemelding

Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver. Disse kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike kohorter ikke kommer i nærkontakt med hverandre når de kommer og når de drar. Antallsbegrensningen på 200 for arrangementer gjelder fortsatt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom