Gjensidigestiftelsen

Gir 15 millioner til Korona-tiltak

Del

Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen utlyser derfor 15 millioner kroner som frivillige organisasjoner kan søke på.

Formålet med ordningen er å støtte tiltak som redusere de negative konsekvensene av krisen for sårbare grupper. Midlene kan blant annet gå til forsterking av eksisterende tiltak, rekruttering, opplæring, organisering og ivaretakelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i disse vanskelige tidene.

-Vi håper at vi med denne tilskuddsordningen kan avhjelpe den pressede situasjonen som mange frivillige organisasjoner står i, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen. Organisasjonene bidrar med ressurser for å bistå helsetjenesten, de tilpasser sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, de ivaretar sårbare grupper og gir bistand til personer som trenger hjelp, sier Tollånes. Dette verdifulle arbeidet trenger nå en ekstra støtte, sier hun.

Tilskuddsordningen er først og fremst et strakstiltak rettet mot sårbare grupper, ikke dekning av tapte inntekter eller faste utgifter. Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Andre typer virksomheter kan tildeles midler etter en særskilt vurdering.

Søknadsskjema er tilgjengelig på stiftelsens nettsider, og søknader blir behandlet fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Kontakter

Ingrid Tollånes, leder samfunn og gave, Gjensidigestiftelsen
tlf: 950 32 020
e-post: ingrid.tollanes@gjensidigestiftelsen.no

Lars Erik Mørk, Kommunikasjonssjef Gjensidigestiftelsen
tlf: 922 01 133
e-post: lars-erik.mork@gjensidigestiftelsen.no

Bilder

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige forsikring ASA med 62 prosent av aksjene. I tillegg deler stiftelsen ut støtte til tiltak innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen bidratt med mer enn 2,5 milliarder kroner til flere enn 7500 prosjekter. 

Følg pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gjensidigestiftelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom