Gjensidigestiftelsen

Gir 15 millioner til Korona-tiltak

Del

Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen utlyser derfor 15 millioner kroner som frivillige organisasjoner kan søke på.

Formålet med ordningen er å støtte tiltak som redusere de negative konsekvensene av krisen for sårbare grupper. Midlene kan blant annet gå til forsterking av eksisterende tiltak, rekruttering, opplæring, organisering og ivaretakelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i disse vanskelige tidene.

-Vi håper at vi med denne tilskuddsordningen kan avhjelpe den pressede situasjonen som mange frivillige organisasjoner står i, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen. Organisasjonene bidrar med ressurser for å bistå helsetjenesten, de tilpasser sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, de ivaretar sårbare grupper og gir bistand til personer som trenger hjelp, sier Tollånes. Dette verdifulle arbeidet trenger nå en ekstra støtte, sier hun.

Tilskuddsordningen er først og fremst et strakstiltak rettet mot sårbare grupper, ikke dekning av tapte inntekter eller faste utgifter. Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Andre typer virksomheter kan tildeles midler etter en særskilt vurdering.

Søknadsskjema er tilgjengelig på stiftelsens nettsider, og søknader blir behandlet fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Kontakter

Ingrid Tollånes, leder samfunn og gave, Gjensidigestiftelsen
tlf: 950 32 020
e-post: ingrid.tollanes@gjensidigestiftelsen.no

Lars Erik Mørk, Kommunikasjonssjef Gjensidigestiftelsen
tlf: 922 01 133
e-post: lars-erik.mork@gjensidigestiftelsen.no

Bilder

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige forsikring ASA med 62 prosent av aksjene. I tillegg deler stiftelsen ut støtte til tiltak innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen bidratt med mer enn 2,5 milliarder kroner til flere enn 7500 prosjekter. 

Følg pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gjensidigestiftelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

Gir 54 millioner for å styrke den frivillige redningstjenesten10.1.2021 11:45:44 CET | Pressemelding

De siste dagers hendelser har vist hvor viktig den frivillige redningstjenesten er for beredskapen i samfunnet. Nå får organisasjonene en etterlengtet støtte gjennom en gave på 54 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen. De sju organisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten opplever et kritisk etterslep på riktig, godt og egnet materiell. – Gaven muliggjør et enestående løft, sier Bente Asphaug, daglig leder i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum).

6 av 10 vil ikke bruke hjertestarter ved gjenoppliving16.10.2020 05:00:00 CEST | Pressemelding

En fersk landsomfattende undersøkelse viser at 60 prosent ikke ville brukt en hjertestarter ved gjenopplivning selv om det befant seg en slik i umiddelbar nærhet. – Å bruke hjertestarter er like enkelt som å bruke en støvsuger, og halvparten kan overleve hjertestans hvis de får støt innen tre minutter, sier overlege Conrad A. Bjørshol ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Fredag 16. oktober markeres verdens hjerte- og lungeredningsdag.

6 av 10 vil ikke bruke hjertestarter ved gjenoppliving16.10.2020 05:00:00 CEST | Pressemelding

En fersk landsomfattende undersøkelse viser at 60 prosent ikke ville brukt en hjertestarter ved gjenopplivning selv om det befant seg en slik i umiddelbar nærhet. – Å bruke hjertestarter er like enkelt som å bruke en støvsuger, og halvparten kan overleve hjertestans hvis de får støt innen tre minutter, sier overlege Conrad A. Bjørshol ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Fredag 16.oktober markeres verdens hjerte- og lungeredningsdag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom