Eksfin

GIEK støtter norske leveranser til verdens største havvindpark – garanterer for 3,6 mrd. kroner

Del

Eierne av verdens største havvindpark, Equinor og SSE Renewables, har signert kontrakter med to norske leverandører til utbyggingen av Dogger Bank-feltet. Mens Aibel skal levere transformatorplattformer, skal OHT i sin aller første leveranse innen havvind levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift. GIEK stiller garantier for milliardlån knyttet til de norske leveransene.

VELGER NORSK: Aibel skal bygge to omformerplattformer til verdens største havvindpark Doggerbank. Kontrakten med Equinor og SSE innbefatter også en opsjon for en tredje platform til den samme havvindparken. Illustrasjon: Aibel AS
VELGER NORSK: Aibel skal bygge to omformerplattformer til verdens største havvindpark Doggerbank. Kontrakten med Equinor og SSE innbefatter også en opsjon for en tredje platform til den samme havvindparken. Illustrasjon: Aibel AS

– Vi viser nok en gang at GIEK støtter opp under norske leverandører i det internasjonale havvindmarkedet, sier adm. dir. Wenche Nistad i GIEK.

I dag kom finansieringen på plass for de to første delområdene i det gigantiske havvindprosjektet Dogger Bank utenfor Storbritannia. Det er et joint venture eid av Equinor og SSE Renewables som bygger ut med en samlet kapasitet på rundt 3,6 GW. Verdens største samlede havvindpark vil produsere strøm som dekker 5 prosent av Storbritannias energibehov – tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske husholdninger.

GIEK garanterer for totalt 3,6 milliarder kroner når to norske selskaper er valgt som leverandører til Dogger Bank. Aibel skal levere transformatorplattformer (HVDC – High Voltage Direct Current-plattformer), mens OHT (OHT Alfa Lift AS) skal levere transport- og installasjonstjenester av havvindfundamenter og transition pieces.

OHT er en aktør innen spesialtransport, spesielt innen olje og gass, men tar med denne kontrakten steget over til å bli en ny norsk leverandør til havvind. Selskapet skal levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift, som blir verdens største av sitt slag når det leveres fra Kina neste år.

Et nyutviklet kontrollsystem fra Kongsberg Maritime gjør det mulig å installere tårn og turbiner uten å ankre opp installasjonsskipet Alfa Lift, og gir dermed langt raskere og mer effektive prosesser.

AAA-rating

GIEK har som oppgave å fremme norsk eksport gjennom finansielle garantier. Med den norske stat i ryggen er GIEKs garantier blant de mest verdifulle internasjonalt (AAA-rating).

– Det som gjør GIEKs garantier ettertraktede, er at vi utvider bankenes utlånskapasitet overfor kjøperne hvis de velger norsk. Dermed gjør vi norske leveranser mer konkurransedyktige internasjonalt. Selv i dette tilfellet, med deleier Equinor og deres finansielle muskler på andre siden av bordet, ser kunden av norsk leverandørindustri hvilken nytte som ligger i de statlige garantiene. GIEK har en rolle å spille for norsk eksport, uansett aktør, sier Nistad.

Equinor mener GIEKs bidrag har vært viktig.

– Equinor setter stor pris på samarbeidet med GIEK og den omfattende støtten til Dogger Bank. GIEKs bidrag er svært viktig for finansieringen av Dogger Bank og bruken av norske leverandører til dette og fremtidige prosjekter, sier Mads Holm, Direktør Finans i Equinor.

Næringsminister Iselin Nybø er godt fornøyd med at norske havvindleverandører har vist seg som de mest konkurransedyktige i gigantutbyggingen i britisk sektor av Nordsjøen.

– Dogger Bank vil øke Storbritannias tilgang til fornybar energi, og jeg må gratulere Equinor og SSE med det store arbeidet som er lagt ned her. Det er gledelig at GIEK bidrar til å styrke norske leverandører, ikke bare i dette prosjektet, men i hele havvindsektoren, sier Nybø.

Kapasitet og erfaring

GIEK har flere tiårs erfaring i å finansiere prosjekter innen energi og shipping, og å delta i komplekse internasjonale prosjekter med mange finansielle aktører. 

– Den kompetansen har vist seg verdifull også innen havvind, og vi gleder oss på Aibel og OHT sine vegne. Igjen ser vi at GIEK kan spille en rolle for å få finansieringen på plass for kunder av norske bedrifter, uansett om vårt bidrag er lite eller stort. Noen ganger er vi tungen på vektskålen, andre ganger er vi én av mange spillere som gjør norske leverandører gode, sier adm. dir. Wenche Nistad i GIEK.

Hun minner havvind-aktørene om rådet hun alltid gir til norske eksportører og deres underleverandører:

– Trenger du finansiering for å vokse, ta kontakt med banken og GIEK. Sammen kan vi ofte finne løsninger, sier GIEK-sjefen.

I GIEKs garantier inngår denne gang også et lån fra Eksportkreditt på 900 millioner kroner. GIEK og Eksportkreditt blir sammenslått sommeren 2021. – Et kombinert GIEK-Eksportkreditt vil gjøre våre tjenester enda mer brukervennlige og slagkraftige, sier Nistad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VELGER NORSK: Aibel skal bygge to omformerplattformer til verdens største havvindpark Doggerbank. Kontrakten med Equinor og SSE innbefatter også en opsjon for en tredje platform til den samme havvindparken. Illustrasjon: Aibel AS
VELGER NORSK: Aibel skal bygge to omformerplattformer til verdens største havvindpark Doggerbank. Kontrakten med Equinor og SSE innbefatter også en opsjon for en tredje platform til den samme havvindparken. Illustrasjon: Aibel AS
Last ned bilde
FORNØYD: Wenche Nistad, adm. direktør i GIEK
FORNØYD: Wenche Nistad, adm. direktør i GIEK
Last ned bilde
SPESIALSKIP: OHTs Alfa Lift.
SPESIALSKIP: OHTs Alfa Lift.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Fakta om Dogger Bank:

  • Ligger mer enn 130 km øst for Yorkshire-kysten i den britiske delen av Nordsjøen.
  • Havdypet varierer mellom 20 og 35 meter.
  • Hvert prosjekt vil ha en installert kapasitet på 1,2 GW. Sammen kan de tre prosjektene som skal gjennomføres dekke om lag 5 % av Storbritannias samlede kraftbehov.
  • Første prosjekt forventes å komme i drift i 2023, og lisensen vil gjelde for 50 år.
  • Vindturbingeneratorene (WTG) forventes å være på 10+ MW og installert på påler.
  • Overføringssystemet vil være høyspent likestrøm (HVDC) pga. den lange avstanden til nettilkoblingspunktet på land. Dette blir første bruk av HVDC for havvind i Storbritannia
  • Kontrakten gjelder for 15 år og justeres for inflasjon.

Om GIEK:

GIEK stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. Vi utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Våre garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. Slik motiverer vi eksportører, kjøpere og deres banker til å inngå flere og større kontrakter.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom