GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK bidro med 5,6 milliarder kroner til grønn skipsfinansiering

Del

De siste to årene har GIEK satt fart på det grønne skiftet til havs gjennom garantier til miljøvennlige fartøy. Selskapene som har benyttet seg av grønn skipsfinansiering er bl.a. Fjord1, Color Group AS, Hurtigruten, Teekay Shuttle Tankers LLC og Fjordline. Denne uken får også Fjord1 levert to nye el-ferger, begge garantert av GIEK.

Foto: Fjord1
Foto: Fjord1

– Norge og norsk næringsliv må gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Jeg er stolt av at lav- og nullutslippsteknologi innen maritim sektor er et område hvor vi får til det, og at GIEKs virkemidler bidrar til å realisere disse prosjektene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

De aktuelle fartøyene er passasjerskip, ferger og oljetankere. I tillegg har GIEK garantert for støttefartøy til havvindinstallasjoner.

Nye ferger for Fjord1

Denne uken leveres el-fergene Florøy og Grip, bygget ved verftene Cemre, Sefine og Tersan i Tyrkia. Norske underleverandører har levert utstyr til verftene og designet har Multi Maritime og Havyard Design & Solutions stått for.

DNB, Nordic Investment Bank (NIB) og Eksportkreditt Norge AS står for lånefinansieringen som så garanteres for av GIEK. Så langt har GIEK bidratt til finansiering av ferger til Fjord1 for i overkant av 1,2 milliarder kroner siden juni 2018.

– GIEK har vært fremoverlent de siste par årene mot prosjekter med sterk miljøprofil og har vært med på å finansiere en rekke miljøvennlige skip. Vi er her for å øke den finansielle kapasiteten i norsk næringsliv, sier Solveig Frøland, Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter i GIEK.

–GIEK hjelper både rederier, verft og underleverandører og skal bidra til å fremme eksport fra Norge. Når vi har vært med på å finansiere stadig flere grønne prosjekter de siste årene, er det fordi industrien og finansnæringen i Norge endrer seg i en mer miljøorientert retning, avslutter Frøland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Fjord1
Foto: Fjord1
Last ned bilde
Solveig Frøland, Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter i GIEK
Solveig Frøland, Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter i GIEK
Last ned bilde

Lenker

Om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no

GIEK garanterer for lån, investeringer eller leveranser som fremmer norsk eksport. I tillegg har GIEK innenlandske finansieringsordninger for maritim industri. GIEK har mange rederier, verft og leverandører på kundelisten, og garantiene gis på markedsmessige vilkår sammen med norske og internasjonale banker. Giek.no

Følg saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti25.2.2020 16:45:43 CETPressemelding

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.

Maritime leverandører satser på cruise-industrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse4.11.2019 10:00:00 CETPressemelding

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, de er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst. Dette viser en ny rapport utarbeidet av statlige Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME). Imidlertid er de fleste av bedriftene små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener at et tettere samarbeid mellom bedrifter, bankene og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen. Fakta fra undersøkelsen Ni av ti bedrifter mener at cruise-markedet er strategisk viktig Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft Over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet Flest små kontrakter - foreløpig De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruise-markedet på under 10 millioner kroner. - I internasjonal målestokk er de fleste n

Maritime suppliers are pushing into the cruise industry, planning to invest for further growth according to a new survey4.11.2019 10:00:00 CETPress release

Norwegian maritime suppliers are looking to strengthen their position among shipyards in Norway and abroad. The suppliers have several cruise yards as clients, they operate internationally, and they plan to invest for future growth, according to a new report presented today by The Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK) and the Norwegian Maritime Exporters (NME) trade organisation. Most of the Norwegian companies are relatively small on an international scale. GIEK and NME believe that a closer collaboration between companies, banks and export credit agencies could lead to additional growth and export in the sector. Survey facts The cruise industry is perceived to be of strategic importance to nine out of ten companies Three out of four companies supply cruise ships being built at Norwegian yards More than half of the companies are planning significant investments to grow in the export market Aiming to grow Most suppliers had a revenue from the cruise industry below NOK 10 mill