EL og IT Forbundet

Gi arbeidstakere full lønn under etterutdanning

Del

Ingen skal gå ut på dato, sier statsministeren og kunnskapsministeren. Visjonen er god, og helt nødvendig for at vi i framtida skal holde flest mulig i arbeid. Spørsmålet er om regjeringen vil ta tak i den mest grunnleggende utfordringen?

De fleste trenger både lønn og fritid, også om de deltar på etter- og videreutdanning. I dag kan imidlertid de færreste av oss beholde lønnen og ta etterutdanning i arbeidstiden. For en person med boliglån, forsørgeransvar eller andre vanlige forpliktelser, er det i praksis svært vanskelig å ta etter- og videreutdanning. 

Regjeringen har varslet en ny kompetansereform til våren. Den trengs!

Ønsket om mer effektivitet og kvalitet i offentlige og private virksomheter fører til store satsinger på digitalisering. Klimakrisen er akutt, og elektrifisering er et av de viktigste tiltakene for å gå fra fossil til fornybar energi. Disse omstillingene betyr at nye teknologier blir tatt i bruk, og det skaper behov for kursing og ny kompetanse. Det gjelder innen alle bransjer, og IKT-kompetanse peker seg ut som et viktig satsingsområde. PIAAC-undersøkelsen, som har sett på voksnes ferdigheter, viser at hele 800.000 nordmenn mangler grunnleggende digitale ferdigheter.

For enkelte kan etterutdanning være helt nødvendig for å stå i arbeid, mens det for bedrifter er nødvendig for å levere de løsningene som etterspørres.

Den teknologiske utviklingen byr på store muligheter. Eksisterende arbeidsplasser kan styrkes og nye kan bli opprettet, enten i form av produksjon som flyttes hjem til Norge eller bedrifter som leverer nye løsninger. Samtidig skaper utviklingen noen utfordringer som må løses for at den skal bli et gode for alle. I for stor grad ser vi at bedrifter sier opp arbeidstakere, framfor å investere i dem.
Dersom nye teknologier, systemer og kompetansebehov møtes med bruk- og kast av arbeidstakere, så mislykkes vi som samfunn. Det er oppskriften på manko på fagfolk. Dersom arbeidstakerne satses på gjennom etter- og videreutdanning, kan vi derimot styrke både bedriftene, den enkeltes mulighet til å stå i jobb og den totale sysselsettingen.

Norge trenger en brei kompetansereform, hvor staten bidrar mer enn i dag. Reformen må også styrke arbeidstakernes rett til etter- og videreutdanning og det må utvikles kortere, arbeidslivsrelevante tilbud. EL og IT Forbundets viktigste krav er nasjonale, partstyrte kompetansefond. Forslaget går ut på at staten og næringslivet finansierer et fond, hvor partene i arbeidslivet er med på å utforme retningslinjer for bruk av midler fra fondet. Partene skal også styre fondet. Virksomheter kan få midler fra fondet basert på avtaler om kompetanseutvikling mellom ledelse og arbeidstakere.

Fondene må gi full lønnskompensasjon (inntil 6G). Gjør fondene det, så blir de et av de største kompetanseløftene i Norge i nyere tid!

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Torggata 12, 8 etg., 0181 Oslo
0168 Oslo

23063400http://www.elogit.no

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Forbundet har over 39 000 medlemmer.

Følg saker fra EL og IT Forbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EL og IT Forbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EL og IT Forbundet

Streikeklare elektrikere krever reelle forhandlinger, ikke ultimatumer.17.9.2020 16:39:41 CESTPressemelding

Over 5.500 elektrikere i nesten 100 bedrifter er klare til streik når EL og IT Forbundet møter Nelfo til mekling på mandag. Det er lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere som står på spill – Vi forventer at Nelfo legger fra seg ultimatumene sine, og heller prøver å finne løsninger. Hvis ikke så blir det streik fra onsdag, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom