Renevo

Gasnor inn som eier i RENEVO

Del

Gasnor har lenge vært leverandør av naturgass til Renevo, nå går de inn på eiersiden som del av selskapets grønne satsing.

Jan Kåre Pedersen i Renevo (til venstre) har fått Gasnor og Eilef Stange inn på eiersiden. Det gir kapital til utbygging av flere ny store biogassanlegg i Norge.
Jan Kåre Pedersen i Renevo (til venstre) har fått Gasnor og Eilef Stange inn på eiersiden. Det gir kapital til utbygging av flere ny store biogassanlegg i Norge.

Gasnor kjøper 50 % av aksjene i RENEVO AS (tidligere Sunnhordland Naturgass). Som leverandør av naturgass har Gasnor samarbeidet med RENEVO siden sistnevnte tok over naturgassnettet på Stord i 2016.RENEVO har parallelt med naturgassdistribusjon jobbet med å realisere et innovativt biogass anlegg siden 2017, og det første biogassanlegget er under bygging på Eldøyane i Stord kommune.

- Vi har fulgt med på biogassatsingen til RENEVO over lengre tid, og er svært begeistret over teknologien som realiseres på Stord. Dette konseptet har stort vekstpotensiale, og Gasnor har kompetanse og finansielle muskler til å sette fart på satsingen, sier Administrerende direktør Eilef Stange i Gasnor.

Daglig leder i RENEVO, Jan Kåre Pedersen, har fram til nå vært største eier i selskapet, og er svært fornøyd med å få Gasnor inn på eiersiden: RENEVO realiserer nå et helt unikt biogasskonsept. Ved å gå sammen med Gasnor tar vi steget fra å være en liten og lokalt orientert organisasjon, til å satse nasjonalt og internasjonalt.  

 Om biogass-satsingen i RENEVO

  • Er i gang med byggingen av Norges og verdens mest miljøvennlige og effektive biogassanlegg i Stord kommune.
  • Ny teknologi skal gjøre anlegget til et «state-of-art» «turn-key» - anlegg som kan kopieres i Norge og markedsføres til andre deler av verden.
  • Ambisjonen er å bygge 10 anlegg i Norge, og planlegging av anlegg nr 2 og 3 er i gang.  
  • I tillegg til flytende biogass (LBG), så skal anlegget også produsere flytende fornybar CO2.
  • Enova støtter prosjektet med 49,6 millioner kroner.
  • Bakgrunnen for den høye støtten til prosjektet er innovasjonsgraden
  • Enova mener at RENEVOS løsning kan bidra til mer lønnsom bigogassproduksjon enn det man oppnår ved konvensjonelle løsninger. Det er flere grunner til det:

o   I tillegg til flytende biogass som har et vesentlig markedspotensial vil det bli produsert flytende fornybarC02 som også har et betydelig markedspotensial i blant annet næringsmiddelindustrien ( i brus og øl), til gartnerier og til produksjon av tørris

o   RENEVO har svært høye ambisjoner for energieffektiviteten i anlegget

Andre viktige elementer

  • For å utvikle prosjektet har Renevo utnyttet kompetansen de har opparbeidet seg fra offshorenæringen. Dette er et eksempel på det som snakkes om når det pekes på hvordan kompetansen fra olje- og gassnøringen kan utnyttes i ny, grønn verdiskaping.
  • RENEVO skiftet nylig navn fra Sunnhordaland Naturgass. Navneskiftet henger sammen med at selskapet skifter fokusområder
  • RENEVO har som forretningsplan å tilby «turn-key» anlegg, både i Norge og internasjonalt

Nøkkelord

Kontakter

Jan Kåre Pedersen, daglig leder Renevo, tlf 470 16 000, jkp@renevo.no

Eilef Stange, adm.dir. Gasnor, tlf 918 61 360, eilef.stange@gasnor.no

Trond Bratsberg, seniorrådgiver Enova, 456 64 720, trond.bratsberg@enova.no

Bilder

Jan Kåre Pedersen i Renevo (til venstre) har fått Gasnor og Eilef Stange inn på eiersiden. Det gir kapital til utbygging av flere ny store biogassanlegg i Norge.
Jan Kåre Pedersen i Renevo (til venstre) har fått Gasnor og Eilef Stange inn på eiersiden. Det gir kapital til utbygging av flere ny store biogassanlegg i Norge.
Last ned bilde

Om Renevo

Renevo