Helse Sør-Øst RHF

Går videre med byggeplaner på Aker og Gaustad

Del

Helse Sør-Øst RHF anbefaler at man går videre i arbeidet med å forberede forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. Dette fremgår av utkastet til vedtak, som skal behandles på styremøte 31. januar. Samtidig ber man om at Ullevål belyses som alternativ til Gaustad innenfor vedtatt målbilde

I forslaget til vedtak ber Helse Sør-Øst RHF om at Oslo universitetssykehus ytterligere belyser planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av oppstart av forprosjekt. Oslo universitetssykehus skal spesielt se på løsninger for fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft.

Flere har argumentert for at Aker sykehus bør bli et lokalsykehus for alle de fire bydelene i Groruddalen, ikke bare tre av dem slik det har vært planlagt til nå. Administrerende direktør anbefaler at det legges til rette for dette og at fordeling av bydelene innen Oslo universitetssykehus avgjøres sammen med Oslo kommune.

Det har vært etterlyst en utredning av Ullevål som et alternativ til å bygge på Gaustad. I styresaken foreslås det at Ullevål sykehus belyses som alternativ til Gaustad innenfor vedtatt målbilde, altså hva det vil innebære å bygge et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Ullevålområdet.

Helse Sør-Øst RHF anbefaler at det søkes om lån fra Helse- og omsorgsdepartementet, slik at prosjektet sikres finansiering fra og med 2020.

Både pasientene og de ansatte ved Oslo universitetssykehus HF fortjener nye bygg. Det skriver administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i sin innstilling til styret i Helse Sør-Øst RHF.

Se styresak 06-2019

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom